Petak, 26. februar 2016.

39. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Na sednici od 26. februara, članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva upoznali su se sa aktuelnim stanjem u zbrinjavanju tražilaca azila – migranata.


Predstavnica Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Dragana Savić upoznala je članove Odbora sa novinama na terenu, u odnosu na prethodnu sednicu na kojoj se govorilo o ovoj temi. Došlo je do promene politike zemalja EU prema ulasku migranata na njihovu teritoriju, odnosno, ograničen je dnevni broj ulazaka, što je promenilo i situaciju na balkanskoj ruti, istakla je Savić. Austrija je prva promenila politiku, zatim Slovenija, pa Hrvatska, koja vraća jedan broj ljudi na teritoriju Srbije. U Krnjači se trenutno nalazi jedan broj lica koji su vraćeni iz Hrvatske ili im je odbijen ulazak u Hrvatsku, a novina je i to što ljudima iz Avganistana više nije dozvoljen ulazak u zemlje EU, što je dovelo do gomilanja migranata duž balkanske rute, dodala je Savić. Ona je ponovila da Srbija ne menja svoj stav i želi da bude deo rešenja migrantske krize, učestvuje na svim sastancima EU, nastaviće da se prema migrantima ponaša humano, ali ne može da bude sabirni centar, istakla je Savić. S tim u vezi preduzete su sve mere i nastavljena saradnja sa nevladinim sektorom, kako bi se pomoglo pre svega ženama i deci, organizuju se donatorske konferencije, a preduzete su i druge mere, tako da je sada i Vojska u pripravnosti, podsetila je Savić. Ona je dodala da je u februaru smanjen broj ulazaka u Srbiju i da je od početka godine u Srbiju ušlo 96.000 migranata.

Emilija Joksić, šef Kancelarije za azil MUP-a upoznala je članove Odbora sa potpisivanjem zajedničke izjave čelnika policija Austrije, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Srbije, koja podrazumeva zajedničko profilisanje migranata na grčko-makedonskoj granici. Izjava podrazumeva izdavanje zajedničkog registracionog obrasca koji izdaje makedonski organ, pa time više ne postoji potreba za izdavanjem potvrda za migrante u Srbiji, te je pokrenut postupak za njegovo ukidanje. Propisani su novi uslovi za migrante koji se kreću prema željenoj destinaciji u pogledu posedovanja putne isprave ili drugih ličnih dokumenata, ali se i dalje u jednom broju slučajeva omogućava prolazak lica iz humanitarnih razloga, istakla je Joksić. Ona je navela da se sistem i postupak azila u Srbiji nije promenio, tako da svaki stranac i dalje ima pravo da ga zatraži, a najavila je i početak javne rasprave o Nacrtu zakona o azilu i privremenoj zaštiti.

Predstavnici VBA i BIA upoznali su članove Odbora sa svojim aktivnostima u pogledu rešavanja migrantske krize. Pukovnik VBA Vladimir Marinković istakao je da je težište njihovog rada bilo sagledavanje ugroženosti vojnih objekata i Vojske na putu migranata, kao i pružanje pomoći policiji u vezi sa kontrolom prolaska migranata. VBA je dala nove procene ugroženosti promenom situacije i moguća rešenja koja se ogledaju u kontroli granice, pomoći Vojske civilnoj vlasti za smeštaj migranata i budućih procena. Vojska i VBA biće ubuduće angažovani na osnovu odluka predsednika Republike i Vlade, zaključio je Marinković.

Bojan Dimić iz BIA naveo je da su njeni pripadnici aktivno uključeni u plan očuvanja zemlje od samog početka krize i vrše selekciju lica koja mogu biti povezana sa terorističkim organizacijama na područjima zahvaćenim ratom.

Vladimir Čankarević iz Ministarstva zdravlja predstavio je aktivnosti koje ovo Ministarstvo sprovodi u saradnji sa Institutom za javno zdravlje i nevladinim i međunarodnim organizacijama na terenu. Prati se pružanje zdravstvene zaštite migrantima, a prema planu zaštite vrši se nadzor zdravlja i pružanje zdravstvenih usluga bolesnima, trudnicama, porodiljama i deci, dok se dezinsekcija i deratizacija vrše redovno, naveo je Čankarević.

Zamenik zaštitnika građana Miloš Janković istakao je da su državni organi poštovali preporuke Zaštitnika građana, i nisu evidentirani slučajevi koji bi mogli da se okarakterišu kao zlostavljanje. Zaštitnik građana je imao bojazan da će liberalan pristup Srbije kretanju migranata izazvati probleme, međutim to nije bio slučaj, zaključio je Janković. Zaštitnik građana će nastaviti saradnju sa državnim i drugim organima u pogledu zaštite migranata od različitih zloupotreba.

Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbeglice i migracije izneo je podatke o broju migranata. Taj broj iznosi danas 113 lica u redovnim kapacitetima i 1.390 lica u privremenom smeštaju.

O svojim aktivnostima i situaciji na terenu govorili su predstavnici UNHCR-a, UNICEF-a, Crvenog krsta, Beogradskog centra za ljudska prava, Humanitranog centra za integraciju i toleranciju, Centra za prava deteta, Mreže organizacija dece Srbije i Fonda SOS dečijih sela Srbije.

U razmeni iskustava izneto je da su problemi sada stalna promena kriterijuma za ulaz u zemlje EU, kakav je slučaj i sa Hrvatskom, kao i šta sa ljudima koji ne mogu dalje ka EU. Izneto je da je 60 odsto migranata žena i dece, koji su najugroženija kategorija, predstavljeni su podaci o broju podeljenih obroka i druge humanitarne pomoći, o pojedinačnim slučajevima vraćanja sa granice Srbije onih ljudi koji imaju pravo prolaska dalje, migrantima koji koriste rutu preko Bugarske i ne mogu dobiti nove evidencione papire, ugroženosti dece koja putuju bez pratnje odraslih, i drugo.

Sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Milanka Jevtović Vukojičić, Aleksandra Maletić, Mujo Muković, Milena Ćorilić i Muamer Bačevac.

Sednici je predsedavala dr Vesna Rakonjac, predsednica Odbora.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Petak, 26. februar 2016. | 39. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva 26.02.2016.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1