Četvrtak, 27. februar 2020.

38. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

Na sednici održanoj 27. februara članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove razmotrili su Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, koji su podneli narodni poslanici Marijan Rističević, Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.


Predloženi zakon narodnim poslanicima obrazložio je predstavnik predlagača narodni poslanik Marijan Rističević. Nakon kraće rasprave, članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, u načelu.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Borisav Kovačević, Maja Mačužić Puzić, prof. dr Zoran Dragišić, Sandra Božić, Dubravka Filipovski, mr Igor Bečić, Aleksandar Marković i Milovan Drecun.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Četvrtak, 27. februar 2020. | 38. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove 27.02.2020