Sreda, 23. decembar 2015.

35. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Na sednici održanoj 23.decembra, članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom.


Vladimir Pešić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u oblasti invalidske zaštite predstavio je razloge za donošenje Predloga zakona, a koji se ogledaju u sprečavanju diskriminacije i ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom na potpisivanje, odnosno omogućava im korišćenje pečata/faksimila. Prema Predlogu zakona državni organi su dužni da omoguće osobama sa telesnim i senzornim invaliditetom potpisivanje putem pečata.

U raspravi o Predlogu zakona istaknuto je da se njegovim donošenjem zaokružuje zakonodavni okvir za sprečavanje diskriminacije osoba sa invaliditetom i omogućava njihova puna društvena uključenost.

Nakon rasprave, članovi Odbora usvojili su većinom glasova Predlog zakona u načelu.

Na sednici je razmotreno i aktuelno stanje u zbrinjavanju tražilaca azila.

Dragana Savić, ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja upoznala je članove Odbora sa situacijom na terenu u prethodnih mesec dana. Ona je istakla da su prošireni kapaciteti prihvatnog centra u Preševu, da se priliv migranata ustalio i da sada iznosi 3.000 do 4.000 lica dnevno koja uđu u Srbiju, i dalje se kreću ka hrvatskoj granici, kao i da je pored rute koja ide preko Makedonije uočena i ruta preko Bugarske. Trenutni kapacitet prihvata je 6.000 osoba dnevno, a nemačka banka za obnovu i razvoj izrazila je želju da donira sredstva za smeštajne kapacitete, o čemu se upravo pregovara, istakla je Savić.

Ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Jelena Vasiljević iz granične policije upoznala je Odbor sa aktivnostima MUP-a na registraciji migranata i tražilaca azila. Ona je istakla da se radi na izmenama aktuelnog Zakona o azilu, čije donošenje se očekuje u martu sledeće godine, a koji će sprečiti zloupotrebe u sistemu azila. Takođe, MUP je angažovan i na obezbeđivanju državne granice i obukama osoba koje rade u prihvatnim centrima zbog sprečavanja krijumčarenja migranata preko teritorije Srbije.

Miloš Janković, zamenik Zaštitnika građana govorio je članovima Odbora o definiciji pojma osoba koje migriraju kroz Srbiju i koje se na našoj teritoriji registruju. On je istakao da je Zaštitnik građana nastavio sa posetama mestima gde se nalaze lica koja su izbeglice u tranzitu kroz Srbiju i upoznao Odbor sa njihovim tranzitom balkanskom rutom. Na kraju, Janković je zaključio da je neophodno ustrojiti jasan sistem rukovođenja krizom, koja je izazvana velikim prilivom izbeglica u tranzitu, uz potrebu da se njihov status definiše, kako se ne bi vodili kao tražioci azila, što oni nisu.

O aktuelnoj situaciji govorili su i predstavnici Komesarijata za izbeglice, UNHCR-a, Crvenog krsta, kao i predstavnici nevladinog sektora.

U razgovoru o tražiocima azila i migrantima razmotrena je i mogućnost njihovog organizovanog prevoza vozovima od Tabanovaca do Preševa. Takođe, govorilo se o postojanju zloupotrebe azila, o potvrdama koje im naši organi izdaju i koje im omogućavaju tranzit, o nadležnostima državnih organa na terenu i njihovoj koordinaciji, različitim zloupotrebama na terenu, finansijskoj pomoći i donacijama Srbiji, podršci UNHCR-a na terenu, podizanju ograda na graničnim prelazima u regionu, pogoršanju zdravstvenog stanja migranata, pojedinim slučajevima diskriminacije migranata i drugo. Zaključeno je da je potrebno uložiti napore kako bi se nabavila vozna kompozicija, sa ciljem da se olakša transport migranata. Takođe, pohvaljeni su napori države na rešavanju migrantske krize, kao i podrška UNHCR-a na terenu, posebno podrška ugroženim kategorijama migranata, kao što su žene i deca. Istaknuto je da bi trebalo sledeće godine posebnu pažnju posvetiti ženama migrantima, zbog njihove eksploatacije i zloupotrebe na putu ka zemljama EU.

Na kraju sednice članovi Odbora razmotrili su predstavke i predloge građana. Radna grupa Odbora razmotrila je sve pristigle predstavke i predloge građana u prethodnom periodu, a članovi Odbora su prihvatili Izveštaj Radne grupe jednoglasno.

Sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Branko Đurović, Anamarija Viček, Aleksandar Peranović, Slobodan Gvozdenović, Ljiljana Beronja, Nadica Nikolić Tanasijević, Milanka Jevtović Vukojičić, Milena Ćorilić i Mujo Muković.

Sednici je u prvom delu predsedavala Mirjana Dragaš, zamenica predsednice Odbora, a u drugom delu dr Vesna Rakonjac, predsednica Odbora.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Sreda, 23. decembar 2015. | 35. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva 23.12.2015.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31