Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Arandjelovac

Utorak, 15. jun 2021.

33. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održao je 15. juna sednicu van sedišta Narodne skupštine, u Aranđelovcu.


15. jun 2021. 33. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

15. jun 2021. 33. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Sednici su prisustvovali predsednik opštine Aranđelovac Bojan Radović i predsednica skupštine opštine Aranđelovac Desanka Milanov sa saradnicima, predsednik Saveta državne revizorske instuticije dr Duško Pejović sa saradnicima, kao i predstavnici organizacije Transparetnost Srbija Nemanja Nenadić i Miloš Đorđević.

Na sednici je predstavljen Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja Opštine Aranđelovac za 2017. godinu u delu koji se odnosi na preuzimanje obaveza iznad odobrenih aproprijacija, sprovođenje postupaka javnih nabavki i rashode za zaposlene, i Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Bukulja, Aranđelovac za 2018. godinu u delu koji se odnosi na obračun i isplatu zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda, javne nabavke i potraživanja; Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Bukovička banja“ Aranđelovac, u delu koji se odnosi na uvećanje plata zaposlenih od 1. januara do 31. decembra 2019. godine i javne nabavke u periodu od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2019. godine i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Zdravstvenog centra Aranđelovac za 2019. godinu.

Predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić istakla je da se održavanjem sednica Odbora sa ovakvim dnevnim redom ispunjavaju obaveze Odbora predviđene Vladinim Programom reforme upravljanja javnim finansijama – da Odbor razmatra izveštaje DRI pojedinačnih korisnika javnih sredstava.

Predsednik opštine Aranđelovac Bojan Radović, pozdravljajući prisutne, istakao je da ova opština već godinama unazad ima uspešnu saradnju sa DRI, čije preporuke i mere doprinose uspešnom radu i poslovanju lokalnih samouprava. On je naveo da je opština pri kraju uvođenja finansijskog upravljanja i kontrole, što će doprineti podizanju svesti zaposlenih i građana o važnosti kontrole trošenja javnih sredstava. Radović je ukazao i da je 2017. godine uspostavljena interna revizija u opštini Aranđelovac.

Članovima Odbora izveštaje je obrazložio predsednik Saveta DRI dr Duško Pejović, predstavljajući ključne nalaze i nepravilnosti, zaključke, kao i preporuke i preduzete mere u postupku revizije, nakon čega je usledila rasprava na kojoj su učestvovali članovi Odbora.

U nastavku je održana sednica Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama DRI, na kojoj su razmotreni sektorski izveštaji Državne revizorske institucije – Sektor broj 2 i Sektor broj 4. Nakon razmatranja, Odbor je na predlog Pododbora prihvatio navedene sektorske izveštaje, kao i to da se prodlozi zaključaka povodom razmatranja tih izveštaja utvrde na nekoj od narednih sednica Odbora.

U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2020. godinu, koji je obrazložio dr Duško Pejović.

Nakon rasprave, Odbor je utvrdio Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu DRI za 2020. godinu, i uputio ga Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Veroljub Arsić, Nikola Jolović, Adrijana Pupovac, Janko Langura, Sonja Vlahović, Goran Kovačević, dr Boban Birmančević, Bratimir Vasiljević, Ana Čarapić, doc. dr Mihailo Jokić, Zoltan Pek, i dr Milorad Mijatović, kao i narodni poslanik Vladan Glišić.

Sednica van sedišta Narodne skupštine održana je uz projekta „Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga“, koji sprovodi UNDP uz podršku Švajcarske.


Video (1)

Utorak, 15. jun 2021. | 33. sednica Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 15.06.2021.

Arandjelovac: Foto galerija

Ostale sednice ovog odbora

Sreda, 28. decembar 2022. 13. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Sombor Ima fotografija
Petak, 17. decembar 2021. 56. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Vranje Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 14. septembar 2021. 42. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Vrnjacka Banja Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 5. april 2021. 27. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Sremska Mitrovica Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 21. decembar 2020. 15. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Novi Sad Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 1. novembar 2019. 91. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Cacak Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 6. septembar 2019. 84. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zrenjanin Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 31. maj 2019. 76. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Krusevac Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 18. septembar 2018. 55. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Leskovac Ima fotografija Ima video snimaka
Sreda, 18. jul 2018. 52. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Subotica Ima fotografija Ima video snimaka
Sreda, 30. avgust 2017. 27. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Novi Sad Ima fotografija Ima video snimaka

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.