Utorak, 19. septembar 2006.

30. sednica Odbora za rad, boračka i socijalna pitanja

Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja Narodne skupštine održao je 19. septembra sednicu na kojoj je razmatrana Informacija Sektora za rad Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike o sprovođenju i primeni zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti Sektora.Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja Narodne skupštine održao je 19. septembra sednicu na kojoj je razmatrana Informacija Sektora za rad Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike o sprovođenju i primeni zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti Sektora. Sednici je predsedavala Ivana Kovačević.

Govoreći o zakonima donetim u periodu od 2003-2006. godine, predstavnik Ministarstva je istakao da je donošenjem Zakona o radu u martu 2005. godine i njegovim izmenama i dopunama u julu iste godine, nastavljena reforma radnog zakonodavstva u skladu sa standardima Evropske unije, čime je stvoren zakonski okvir za otvoreno i slobodno tržište rada. Pored ovog, u tom periodu usvojeni su zakoni o socijalno- ekonomskom savetu i o mirnom rešavanju radnih sporova.

U pripremi su zakoni o štrajku, o evidencijama u oblasti rada i o platama u javnim službama, a u skupštinskoj proceduri je Predlog zakona o uslovima za rad i zapošljavanje stranih državljana.

U primeni Zakona o radu, međutim, i dalje se javljaju problemi koji proističu usled nedostatka opšteg kolektivnog ugovora. S tim u vezi, očekuje se nastavak pregovora i usaglašavanje spornih članova ovog ugovora između reprezentativnih sindikata i uduženja poslodavaca. Time će biti omogućeno uspostavljanje ravnoteže u obezbeđivanju prava i interesa zaposlenih i poslodavaca, što je jedan od ključnih ciljeva ovog zakona.

Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije, koji je započeo sa radom u aprilu 2005. godine, razmatrao je više nacrta zakona i drugih akata od značaja za materijalni, socijalni i ekonomski položaj zaposlenih. Međutim, socijalni dijalog je potrebno razvijati i na nižem nivou, gde on proizlazi iz neposrednih potreba lokalne zajednice i do sada je upisano 14 socijalno-ekonomskih saveta na lokalnom nivou.

U kraćoj raspravi, članovi Odbora su naglasili da podržavaju svako rešenje koje bi doprinelo većem zapošljavanju, a posebno ono o osnivanju agencija za privremeno zapošljavanje.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6