Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Bačka Topola

Subota, 19. septembar 2015.

30. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, na sednici održanoj 18. i 19. septembra, razmotrio je Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za period jul-septembar 2014.godine, Informaciju o Nacrtu pravilnika o malim proizvođačima kao subjektima u poslovanju hranom životinjskog i biljnog porekla i probleme poljoprivrednih proizvođača u vezi sa plaćanjem doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.


19. septembar 2015. 30. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

19. septembar 2015. 30. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za period jul-septembar 2014.godine predstavio je državni sekretar Zoran Rajić istakavši zakonodavnu aktivnost u trećem kvartalu prošle godine i raspodelu više od 15 miliona dolara pomoći poljoprivrednim proizvođačima, koja će biti povećana ove godine, zahvaljujući FAO - Organizaciji za hranu i poljoprivredu UN-a. On se osvrnuo i na aktivnost pojedinih uprava u izveštajnom periodu, posebno uprava za vode, za agrarna plaćanja i na rad inspekcijskih službi.

U raspravi koja je usledila članovi Odbora interesovali su se za dinamiku izrade novog zakona o zadrugarstvu i podsticaje za mala poljoprivredna gazdinstva u brdsko -planinskim područjima. Zanimalo ih je da li se radi analiza površinskih voda na akumulacijama u Srbiji, a upućene su i kritike na račun izrade izveštaja po kvartalima. Iznete su primedbe na rad Uprave za zaštitu bilja, odnosno nepostojanje kontrole u proizvodnji semena na GMO, kao i na rad Uprave za zemljište kada je u pitanju zloupotreba državnog poljoprivrednog zemljišta. Članove Odbora zanimalo je koji sektori u Ministarstvu vode računa o javnim skladištima i koliko je podignuto robnih zapisa, zamereno je što izveštaj ne sadrži mnogo podataka o radu Uprave za veterinu, kao i što u istom nema plana za agrarnu politiku, a bilo je reči i o nabavci vakcina protiv bolesti plavi jezik.

Nakon rasprave članovi Odbora su većinom glasova prihvatili Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za period jul-septembar 2014.godine.

Informaciju o Nacrtu pravilnika o malim proizvođačima kao subjektima u poslovanju hranom životinjskog i biljnog porekla predstavio je inicijator ove tačke dnevnog reda, zamenik predsednika Odbora Arpad Fremond. On je istakao da je zatražio da se na sednici raspravlja o ovoj temi, jer se radi o donošenju strateškog dokumenta koji će rešiti probleme malih proizvođača koji gazduju na površinama manjim od pet hektara. On je podsetio na praksu u zemljama EU koje na poseban način tretiraju ovu vrstu proizvođača. Cilj donošenja pravilnika treba da bude davanje dozvole za proizvodnju u određenom regionu, proizvodnju za sopstvene potrebe, pravo na prodaju, uslove koje je potrebno ispuniti i slično, dodao je Fremond.

Atila Juhas, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine istakao je da će pravilnik definisati mogućnosti da gazdinstva postanu subjekti u poslovanju hranom i da će im omogući proizvodnju, preradu i plasman dobara u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti hrane. Nacrt pravilnika je završen, a u narednom periodu uslediće široka rasprava sa poljoprivrednicima sa čitave teritorije Srbije, dok se donošenje očekuje nakon usvajanja izmena i dopuna Zakona o bezbednosti hrane.

U raspravi članove Odbora zanimalo je kako je predviđeno da sistem funkcioniše, ko i kada će kontrolisati male proizvođače, da li treba da ispune sve higijenske uslove kao i veliki proizvođači, koliko robe mogu da plasiraju, da li je predviđena obuka poljoprivrednika o nabavci i čuvanju sirovina, načinu uklanjanja animalnog otpada, obeležavanju proizvoda i drugo. Članovi Odbora zatražili su i da Ministarstvo dostavi Odboru planska akta u vezi sa bezbednošću hrane.

Nakon rasprave članovi Odbora jednoglasno su doneli Zaključak u kome se predlaže Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine da, u saradnji sa drugim ministarstvima, što pre donese i usvoji Pravilnik o malim proizvođačima kao subjektima u poslovanju hranom životinjskog i biljnog porekla, imajući u vidu sve koristi koje će od njega imati proizvođači i država.

U nastavku sednice, 19. septembra, razmotreni su problemi poljoprivrednih proizvođača u vezi sa plaćanjem doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Zamenik predsednika Odbora Arpad Fremond je otvarajući raspravu o ovoj temi istakao da mali poljoprivredni proizvođači imaju obavezu plaćanja istog iznosa doprinosa za PIO kao i veliki proizvođači, što je jedan od problema. Takođe, problem predstavljaju nagomilani dugovi sa velikim kamatama po ovom osnovu, prinudna naplata i stavljanje hipoteka na poljoprivredno zemljište. U raspravi su predstavljeni konkretni primeri poljoprivrednika u Bačkoj Topoli, gde su se iskristalisale tri vrste problema, i to nedostavljanje rešenja po kojima su poljoprivrednici postali PIO obveznici, stanje poreskog duga i problem vezan za obavezu plaćanja doprinosa za PIO svakog vlasnika zemljišta iznad 0,5 hektara. Članovi Odbora ukazali su na nelogičnosti u propisima, na opterećenje osoba preko 65 godina dugovanjima, zanimali su ih rezultati rada Radne grupe Ministarstva u vezi ovog problema, iznet je predlog da oni koji nikada neće biti korisnici penzija budu oslobođeni plaćanja doprinosa, date su sugestije da PIO obveznici budu registrovana poljoprivredna gazdinstva, a izneti su i predlozi za regulisanje zdravstvene zaštite poljoprivrednika i drugo.

Sednici su prisustvovali državni sekretari Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Zoran Rajić i Atila Juhas i v.d. pomoćnika ministra Mladen Mladenović, sekretar Privredne komore Srbije Nenad Budimović, predsednik Opštine Bačka Topola Kišlinder Gabor i članovi veća, Ombudsman Bačke Topole Miladin Nešić i predstavnici više različitih poljoprivrednih udruženja iz Bačke Topole i okolnih mesta.

Predsednik Odbora Marijan Rističević najavio je narednu sednicu Odbora za 7. oktobar, kojoj će prisustvovati ministri poljoprivrede Srbije i Mađarske.

Sednici, koja je održana van sedišta Narodne skupštine, u Bačkoj Topoli na salašu Kapriolo, predsedavao je predsednik Odbora Marijan Rističević.

Sednica je održana uz podršku UNDP-a i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), kroz projekat „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine Republike Srbije.


Video (1)

Petak, 18. septembar 2015. | 30. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 18.09. i 19.09.2015.

Bačka Topola: Foto galerija

Ostale sednice ovog odbora

Ponedeljak, 24. oktobar 2022. Treća sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Indjija Ima fotografija Ima video snimaka
Četvrtak, 17. oktobar 2019. 49. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Stara planina Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 27. septembar 2019. 48. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vranje Ima fotografija Ima video snimaka
Četvrtak, 30. novembar 2017. 22. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Titel Ima fotografija Ima video snimaka
Sreda, 15. mart 2017. 12. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vladimirci Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 30. septembar 2016. Peta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Bujanovac Ima fotografija Ima video snimaka
Četvrtak, 15. septembar 2016. Četvrta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Kraljevo Ima fotografija Ima video snimaka
Četvrtak, 8. oktobar 2015. 32. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Leskovac Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 13. mart 2015. 22. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Novi Pazar Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 3. februar 2015. 20. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Kruševac Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 17. novembar 2014. 14. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Bajina Bašta Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 12. septembar 2014. 11. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Ivanjica Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 26. maj 2014. Četvrta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Svilajnac
Ponedeljak, 26. maj 2014. Četvrta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Jagodina
Ponedeljak, 26. maj 2014. Četvrta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Paraćin
Ponedeljak, 26. maj 2014. Četvrta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Varvarin
Ponedeljak, 26. maj 2014. Četvrta sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Trstenik
Petak, 29. novembar 2013. 24. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Čačak Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 21. oktobar 2013. 19. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Svrljig Ima fotografija
Utorak, 24. septembar 2013. 16. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Subotica Ima fotografija
Ponedeljak, 9. septembar 2013. 14. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zlatibor Ima fotografija

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.