Petak, 18. maj 2018.

27. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Na sednici održanoj 18. maja, članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, razmotrili su u pojedinostima Predlog zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.


Na predlog zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, narodni poslanici su podneli 54 amandmana, koje nisu prihvatili ni Vlada ni Odbor, kao i nijedan od 12 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

U nastavku sednice, članovi Odbora odredili su Snežanu R. Petrović i Zorana Bojanića, kao predstavnike Narodne skupštine za učešće na studijskoj poseti parlamentaraca Zapadnog Balkana Berlinu, od 6. do 9. juna 2018. godine, u organizaciji Beogradskog fonda za političku izuzetnost i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ).

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandra Tomić, Studenka Kovačević, Stanislava Janošević, Tomislav Ljubenović, Gorica Gajić, Jelena Mijatović, Snežana R. Petrović, Vojislav Vujić, Zoran Bojanić, Snežana Paunović i Ana Čarapić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Petak, 18. maj 2018. | 27. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku 18.05.2018.