Utorak, 1. avgust 2017.

26. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je, na sednici održanoj 1. avgusta, razmotrio više izveštaja, planova i programa rada Narodne banke Srbije za period od 2015. godine do 2017. godine.


Članovi Odbora prihvatili su, većinom glasova, predlog predsednice Odbora dr Aleksandre Tomić da se obavi zajednički jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda, i to o Finansijskom izveštaju Narodne banke Srbije za 2015. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora, Godišnjem izveštaju o poslovanju i rezultatima rada u 2015. godini, Godišnjem izveštaju o monetarnoj politici u 2015. godini, Polugodišnjem izveštaju o monetarnoj politici za period januar - jun 2016. godine, Godišnjem izveštaju o stabilnosti finansijskog sistema u 2015. godini, Izveštaju o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period 1. januar - 30. jun 2016. godine, Programu monetarne politike Narodne banke Srbije u 2017. godini, Finansijskom planu Narodne banke Srbije za 2017. godinu, Finansijskim izveštajima za 2016. godine, sa izveštajem ovlašćenog revizora, Izveštaju o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period od 1. jula do 31. decembra 2016. godine, Godišnjem izveštaju o monetarnoj politici u 2016. godini, Godišnjem izveštaju o poslovanju i rezultatima rada u 2016. godini i Godišnjem izveštaju o stabilnosti finansijskog sistema u 2016. godini.

Sve izveštaje, planove i programe koje je podnela Narodna banka Srbije i Savet guvernera Narodne banke Srbije predstavila je guvernerka NBS dr Jorgovanka Tabaković, koja je istakla da je NBS ispunila sve zakonske obaveze i sačuvala cenovnu i finansijsku stabilnost u prethodne dve godine. Inflacija je sa 12,9 odsto u oktobru 2012. godine smanjena na 2,2 odsto u oktobru 2013. godine i danas, posle četiri godine, inflacija je niska i stabilna, zaključila je Tabaković. U prethodne dve godine prosečan rast cena iznosi 1,2 procentna poena, smanjen je teret hiperinflacije, a rejting agencije ocenjuju da je kredibilitet NBS zarađen, dodala je guvernerka. Inflatorna očekivanja su takva da je inflacija niska i kreće se do 3 procenta +/- 1, srednjoročno. Prethodne dve godine su takođe i potvrda ispravnosti monetarne politike koja je vođena, a na osnovu sprovedenih i planiranih aktivnosti NBS, očekuje se trajno zadržavanje stabilnosti cena, ocenila je Tabaković. Ona je dodala da se Srbija nalazi u grupi zemalja sa niskom i predvidivom inflacijom. Uspešna koordinacija monetarne i fiskalne politike doprinela je smanjenju fiskalnog deficita sa 6,6 odsto u 2014. godini na 1,3 odsto u 2016. godini, a referentna kamatna stopa je od maja 2013. godine do decembra 2014. godine smanjena za preko 300 poena. Smanjena je i stopa izdvajanja obavezne devizne rezerve, a kamate na dinarske kredite i za stanovništvo i za privredu su smanjene od 2012. godine do 2017. godine za 11,2 procentna poena. Sniženi su troškovi dinarskog zaduživanja države, što pomaže padu učešća javnog duga u BDP-u, a smanjena je i premija rizika i poboljšan kreditni rejting zemlje, istakla je guvernerka NBS. Ona je navela da je povećana štednja, posebno u dinarima, što uz investicije i izvoz, doprinosi rastu BDP-a. U prethodnom periodu beleži se povećana tražnja za kreditima, a pozitivna kretanja doprinela su da u 2016. godini kreditna aktivnost bude veća za 5 odsto. Neto devizne rezerve su stabilne i na nivou od 8,4 milijardi evra, finansijske institucije ostvarile su dobit od 46,5 milijardi dinara, a bankarski sektor je dobro kapitalizovan, navela je Tabaković. Ona je navela da je likvidnost bankarskog sektora na visokom nivou, a NBS i Vlada su usvojile strategiju za rešavanje problematičnih kredita, čije je učešće smanjeno za 4,6 procenta poena, te u 2015. godini njihovo učešće iznosi 17 odsto, a u maju 2017. godine dostigli su najniži nivo do sada i iznose 16,1 odsto. Ona je ocenila da je naš finansijski sistem kao celina izuzetno stabilan, a bankarski sektor otporan na udare. NBS je 2015. godine sprovela ispitivanja aktive 14 banaka i zabeležila da u njima nema nedostatka kapitala. Guvernerka se osvrnula i na set reformskih zakona koji unapređuju ambijent u Srbiji. Ona je zaključujući predstavljanje izveštaja, planova i programa rada za period od 2015. godine do 2017. godine istakla da su politička stabilnost i posvećenost reformama osigurali uspešno sprovođenje aranžmana sa MMF-om, kao i da će NBS postizanjem cenovne i finansijske stabilnosti na najbolji način doprineti rastu BDP-a, koji je prošle godine dostigao 2,8 odsto.

Nakon duže rasprave, članovi Odbora prihvatili su, većinom glasova, svih 13 izveštaja, planova i programa rada, koje su podneli Narodna banka Srbije i Savet guvernera Narodne banke Srbije.

Sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Olivera Pešić, Goran Kovačević, Vojislav Vujić, Momo Čolaković, Veroljub Arsić, Zoltan Pek, Zoran Krasić, Goran Ćirić, dr Milorad Mijatović, Srbislav Filipović, Dušan Bajatović, Zoran Bojanić i Žika Gojković.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Utorak, 1. avgust 2017. | 26. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 01.08.2017.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5