Četvrtak, 11. oktobar 2018. 13:38

23. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednici zatvorenoj za javnost, održanoj 11. oktobra 2018. godine, razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Generalnog inspektora službi Ministarstva odbrane.


U izveštajnom periodu Generalni inspektor je u pet centara Vojnoobaveštajne i Vojnobezbednosne agencije sproveo nadzor nad primenom posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka iz nadležnosti direktora, Višeg i Vrhovnog kasacionog suda. U primeni posebnih postupaka i mera nisu zapažene nezakonitosti i nepravilnosti u radu. Posebni postupci i mere u nadziranim slučajevima primenjivani su na zakonit način u skladu sa propisanim procedurama.

Odbor je dao punu podršku Generalnom inspektoru i pozdravio rad i aktivnosti koje Generalni inspektor preduzima na utvrđivanju zakonitosti i pravilnosti rada službi bezbednosti Ministarstva odbrane. Ovakav vid kontrole značajan je sa aspekta unapređenja zakonitosti i pravilnosti rada službi bezbednosti, a primena mera koje predlaže generalni inspektor doprinose daljem unapređenju rada službi bezbednosti.

U prethodnom periodu Odbor za kontrolu službi bezbednosti i generalni inspektor službi Ministarstva odbrane ostvarili su punu saradnju kroz podnošenje izveštaja o sprovedenim nadzorima koje Generalni inspektor dostavlja Odboru na razmatranje. Ova saradnja predstavlja značajan element civilne i demokratske kontrole nad radom službi Ministarstva odbrane, koji doprinosi daljem unapređenju zakonitosti i efikasnosti rada službi.

Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30