Utorak, 27. jul 2021.

22. sednica Odbora za kulturu i informisanje

Na sednici Odbora za kulturu i informisanje, održanoj 27. jula 2021. godine, članovi Odbora obavili su razgovor sa 41 kandidatom za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije“.


Predsednica Odbora Sandra Božić je podsetila članove Odbora i prisutne da je na sednici održanoj 17. februara 2021. godine, Odbor doneo Odluku o pokretanju postupka za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije“.

Nakon obavljenog razgovora sa svim kandidatima, utvrđena je lista od 30 kandidata koji ispunjavaju uslove, Javnog konkursa za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije“, koji odražavaju teritorijalnu, nacionalnu, versku , polnu i drugu strukturu stanovništva.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Sandra Božić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Vuk Mirčetić, Lav-Grigorije Pajkić, prof. dr Marko Atlagić, Nebojša Bakarec, Aleksandar Čotrić, mr Jadranka Jovanović, Miloš Terzić, Milica Obradovi, Snežana Paunović, Justina Pupin Košćal, Rozalija Ekres i Nataša Mihailović-Vacić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Utorak, 27. jul 2021. | 22. sednica Odbora za kulturu i informisanje 27.07.2021.