Sreda, 13. oktobar 2021.

22. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, održanoj 13. oktobra 2021. godine, razmotren je Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, a koji je obrazložio član tog tela Žak Pavlović.


Odbor je konstatovao da je Visoki savet sudstva podneo Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, kao ovlašćeni predlagač, te da predlože Narodnoj skupštini da prihvati navedeni Predlog odluke.

Tokom sednice, Odbor je utvrdio Predlog odluke o prestanku funkcije javnom tužiocu Ranku Maksimoviću, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji, kome će dana 24. januara 2022. godine prestati funkcija usled navršenja radnog veka i uputili Narodnoj skupštini na usvajanje.

Sednici je predsedavala zamenica predsednika Odbora Biljana Pantić Pilja, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Bratimir Vasiljević, Dubravka Kralj, Toma Fila, Velibor Milojičić, Nenad Krstić, Sanja Jefić Branković, Đorđe Dabić, Nenad Baroš i Nebojša Pavlović.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Sreda, 13. oktobar 2021. | 22. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu 13.10.2021.