Ponedeljak, 5. novembar 2018.

21. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

Na sednici Odbora, održanoj 5. novembra, razmatrani su u pojedinostima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koje je podnela Vlada. Na sednci su razmotreni i Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara, Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi, Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu, Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju, koje je podnela Vlada.


Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, predloženo je 96 amandmana narodnih poslanika, od kojih su Vlada i Odbor prihvatila jedan amandman.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti, podneto je 13 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, podneto je ukupno 24 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, podneto je 11 amandmana, od kojih su Vlada i Odbor prihvatili jedan amandman.

Na Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara, predloženo je 40 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana.

Na Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, od ukupno podneta 524 amandmana, Vlada i Odbor su prihvatili jedan.

Na Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi, podneto je 10 amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana.

Na Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu podneto je osam amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatio ni jedan. Na pomenuti predlog zakona podnet je i jedan odborski amandman.

Na Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, narodni poslanici podneli su pet amandmana, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju, podneto je ukupno 16 amandmana narodnih poslanika, od kojih Vlada i Odbor nisu prihvatili ni jedan od predloženih amandmana.

Sednicom je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Balša Božović, Borisav Kovačević, Miroslav Lazanski, Stefana Miladinović, prof. dr Zoran Dragišić, Krsto Janjušević, Dubravka Filipovski i Aleksandar Marković.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Ponedeljak, 5. novembar 2018. | 21. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove 05.11.2018.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
utorak, 23. april

Ceo kalendar dogadjaja