Četvrtak, 18. maj 2017.

21. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici održanoj 18. maja 2017. godine, članovi Odbora razmatrali su u načelu Predlog zakona o dopuni Zakona o osiguranju depozita i Predlog zakona o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita.


Razmotreni su i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (Projekat „Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A“) i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu).

Predlog zakona o dopuni Zakona o osiguranju depozita i Predlog zakona o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita obrazložio je ministar finansija dr Dušan Vujović, istakavši da će predložene dopune Zakona uticati na smanjenje troškova Fonda za osiguranje depozita koji su uzrokovani negativnim kamatnim stopama u Evrozoni. Ministar je naveo da će se istovremeno, imajući u vidu pozitivne kamatne stope prinosa hartija od vrednosti, omogućiti efikasnije raspolaganje sredstvima Fonda i ostvariti zakonska obaveza da se na sredstva Fonda moraju ostvariti odgovarajući prihodi. Povećanje sredstava u Fondu na osnovu prihoda imaće pozitivan uticaj na budžet Republike Srbije, naveo je ministar Vujović.

U nastavku sednice, ministar finansija dr Dušan Vujović obrazložio je Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (Projekat „Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A“) i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu), istakavši da se radi o dva zajma sa periodom otplate do 12 godina, sa kamatnom stopom od 0,8 odsto godišnje.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, predviđeno je davanje garancije Republike Srbije KfW-u u iznosu do 45 000 000 evra po osnovu zaduženja Zajmoprimca za finansiranje rekonstrukcije sistema za transport pepela i šljake, a što se odnosi na Projekat „Modernizacija sistema za otpepeljivljnje TE Nikola Tesla A“.

Obrazloživši Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu), Vujović je naveo da je reč o sporazumomu o zajmu kojim je predviđeno da KfW odobri zajam EMS-u, kao Zajmoprimcu u iznosu od 15 000 000 evra. Uslov za odobravanje i korišćenje zajma EMS-u je davanje garancije Republike Srbije u korist KfW-a, radi obezbeđenja naplate glavnice, kamate i drugih pripadajućih troškova po osnovu zaduženja Zajmoprimca.

Nakon kraće diskusije, članovi Odbora su, većinom glasova, usvojili sve predloge zakona dnevnog reda sednice.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Olivera Pešić, Srbislav Filipović, Goran Kovačević, Zoltan Pek, Momo Čolaković, Ivan Manojlović, Vojislav Vujić, Zoran Bojanić i Radmilo Kostić.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video

Četvrtak, 18. maj 2017. | 21. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 18.05.2017.P U S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Četvrtak, 24. maj

Ceo kalendar događaja