Utorak, 26. januar 2021.

20. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici, održanoj 26. januara 2021. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe, koji je podnela Vlada.


Članovima Odbora, Predlog zakona obrazložila je predstavnica Ministarstva za finansije Nadica Pantović. Zakonom o ratifikaciji Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe iz 1983. godine i izmenom iste iz 1986. godine, Republika Srbija se kao strana ugovornica ove konvencije obavezala da, će od dana kada za nju HS Konvencija stupi na snagu njena nomenklatura Carinske tarife i statistička nomenklatura biti usaglašene sa Harmonizovanim sistemom, kao i da primenjuje ostale odredbe Konvencije. Shodno navedenoj proceduri, depozitar ove konvencije je dopisom generalnog sekretara 5. februara 2020. godine, obavestio strane ugovornice da se prihvata Preporuka Saveta usvojena na 132. sednici od 30. juna 2018. godine, za izmenu člana 8. Konvencije. Preporuka se odnosi na ograničavanje broja predloga za ponovno razmatranje, na dva predloga, koje se mogu uložiti na Komentar, odluke o svrstavanju, druga mišljenja za tumačenje Harmonizovanog sistema i preporuke za obezbeđivanje jednoobraznosti u tumačenju i primeni Harmonizovanog sistema. Cilj predloženih izmena je uspostavljanje procedure koja olakšava postupak ponovnog razmatranja nekog pitanja od strane Komiteta za Harmonizovani sistem ili upućivanja pitanja Savetu i ograničavanje mogućnosti strana ugovornica za prigovor na neko od pomenutih pitanja, na najviše dva puta, kako bi se izbeglo da se unedogled dostavljaju prigovori i na taj način otežava i usporava proces donošenja odluka, koje su od suštinske važnosti za ujednačenu praksu u svrstavanju određene robe u svim članicama.

Nakon obrazloženja, članovi Odbora jednoglasno su prihvatili Predlog zakona i odlučio da predlože Narodnoj skupštini da ga usvoji.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandar Tomić, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Zoltan Pek, Bratimir Vasiljević, Veroljub Arsić, Velibor Milojičić, Sonja Vlahović, Nikola Vojinović, Uglješa Marković, Ana Čarapić, prof. dr Vladimir Marinković, Duško Tarbuk, Olivera Pešić i dr Boban Birmančević.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Utorak, 26. januar 2021. | 20. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 26.01.2021.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7