Utorak, 14. februar 2017.

19. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je, na sednici održanoj 14. februara, razmotrio predloge finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2017. godinu, sa Predlogom kadrovskog plana Fiskalnog saveta za 2017.godinu; odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Stručnih službi Fiskalnog saveta; pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnim službama Fiskalnog saveta i poslovnika o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Fiskalnog saveta.


Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, članovi Odbora prihvatili su, većinom glasova, predlog predsednice Odbora da se obavi zajednički pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Predložena akta, članovima Odborima obrazložio je Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, istakavši da je budžet za ovu godinu oko 39 miliona dinara, da ostaje isti i nepromenjen u odnosu na prethodne dve godine. Rashodi su isti, kao i struktura, a najveći deo iznose zarade i usluge po ugovoru, odnosno, naknada za predsednika Fiskalnog saveta, koji nije u radnom odnosu, i ugovori o privremenim i povremenim poslovima, naveo je Vučković. Takođe, predložene su izmene u stručnim službama i sistematizaciji, čime se vrši njihovo usklađivanje sa promenama proisteklim iz zakonskih izmena i dopuna. Predlaže se uvođene srednjeg nivoa zaposlenih, odnosno, uvodi se pozicija fiskalnog analitičara, jer su do sada postojale samo najviše i najniže pozicije. Naravno, ove izmene neće povećati broj ljudi zaposlenih prema sistematizaciji, a sredstva potrebna za to uklapaju se u budžet za 2017. godinu, istakao je Vučković.

Nakon rasprave članovi Odbora dali su, većinom glasova, saglasnost na Predlog Finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2017. godinu, sa Predlogom kadrovskog plana Fiskalnog saveta za 2017. godinu, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Stručnih službi Fiskalnog saveta, Predlog pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnim službama Fiskalnog saveta i Predlog poslovnika o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Fiskalnog saveta.

Sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Olivera Pešić, Milorad Mirčić, Slaviša Bulatović, Momo Čolaković, Srbislav Filipović, Zoran Bojanić, Zoltan Pek, Vojislav Vujić, Dušan Bajatović, Goran Kovačević, Zoran Krasić, Milan Lapčević, dr Milorad Mijatović i Veroljub Arsić.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video

Utorak, 14. februar 2017. | 19. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava 14.02.2017.P U S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Subota, 26. maj
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja