Ponedeljak, 11. septembar 2017.

18. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na sednici održanoj, 11. septembra 2017. godine, članovi Odbora razmatrali su Informaciju o radu Ministarstva za drugi kvartal 2017. godine.


Velimir Stanojević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede napomenuo je da Informacija obuhvata period april - jun 2017. godine i da se odnosi na period kada je u nadležnosti Ministarstva bio i resor zaštite životne sredine, te da će na sednici članovima Odbora obrazlagati samo deo Informacije koja se odnosi na resor poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Stanojević je obrazlažući Informaciju o radu istakao da su u izveštajnom periodu usvojene četiri uredbe i 31 pravilnik, od kojih je najviše u vezi sa sprovođenjem Uredbe o raspodeli i podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, tj. pravilnici za izgradnju i opremanje objekata, za mlade poljoprivrednike, za veterinarsku proizvodnju, ali i Pravilnik o upisu poljoprivrednih gazdinstava, Program mera zaštite zdravlja bilja itd. U oblasti međunarodne saradnje, ostvarena je i značajna bilateralna saradnja sa Narodnom Republikom Kinom, sa kojom je potpisano četiri bilateralna sporazuma, dva bilateralna sporazuma potpisana su sa Švajcarskom Konfederacijom i jedan bilateralni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom o upravljanju slivom reke Drine. Kada je reč o Pregovaračkom poglavlju 13 - ribarstvo, usaglašen je drugi nacrt pregovaračke pozicije, a u vezi sa primenom SSP-a, akcenat je stavljen na uspostavljanje administrativnih kapaciteta u vezi sa IPARD fondovima i osnivanje Nacionalne referentne laboratorije. Ministarstvo je u izveštajnom periodu uzelo učešće i na sajmu poljoprivrede.

Stanojević je dodao da je objavljena i „Zelena knjiga“ za 2016. godinu, da se u saradnji sa italijanskom kompanijom „Ferero“, u narednom periodu očekuje podizanje novih 10 hiljada hektara zasada lešnika, kao i da se očekuje i objavljivanje konkursa za izbor institucija koje će u naredne tri godine raditi na realizaciji voćarske proizvodnje u Srbiji. U izveštajnom periodu isplaćeno je i oko 6,5 milijardi dinara za podsticaje poljoprivrednim proizvođačima.

Nakon diskusije, članovi Odbora su većinom glasova usvojili Informaciju o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Odbor je usvojio i Zaključak kojim se zahteva od Uprave za zaštitu bilja da dostavi Informaciju o radu za period od 3. juna 2016. godine do 11. septembra 2017. godine, koja bi bila razmatrana na narednoj sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Sednici Odbora su pored državnog sekretara prisustvovali i Emina Milakara, direktorka Uprave za veterinu i Boban Đurović iz Uprave za veterinu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Marijan Rističević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Vladimir Đurić, Radoslav Cokić, Žarko Bogatinović, Nada Lazić, Veroljub Matić, Radovan Jančić, prof. dr Miladin Ševarlić, Milija Miletić, Ognjen Pantović i Jasmina Obradović.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video (1)

Ponedeljak, 11. septembar 2017. | 18. sednica Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu 11.09.2017.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5