Četvrtak, 4. februar 2016.

173. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 4. februara, razmotren je Predloga za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 142. Zakona o javnom informisanju i medijima, koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.


Odbor se jednoglasno izjasnio da je predlog opravdan i doneo odluku da dostavi Narodnoj skupštini predlog autentičnog tumačenja navedene odredbe.

Sednicom je predsedavao predsednik Odbora, dr Aleksandar Martinović, a prisustvovali su članovi Balint Pastor, Jasmina Obradović, Dragan Polovina, Mujo Muković, Dragan Nikolić, Tanja Tomašević Damnjanović, prof. dr Žarko Obradović, Žarko Mićin, Svetislav Vukmirica i Neđo Jovanović.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Četvrtak, 4. februar 2016. | 173. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 04.02.2016.