Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Novi Sad

Utorak, 21. oktobar 2014.

17. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

Na sednici koja je održana 21. oktobra, u zgradi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove razmatrali su stanje javne bezbednosti u Republici Srbiji nakon incidenata na fudbalskoj utakmici Srbija – Albanija 14. oktobra 2014. godine.


21. oktobar 2014. 17. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove u zgradi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

21. oktobar 2014. 17. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove u zgradi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

U radu sednice učestvovali su i članovi Odbora za bezbednost Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sednici je prisustvovao ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović, direktor policije Milorad Veljović, načelnik Uprave policije MUP Zoran Alimpić i načelnik Policijske uprave u Novom Sadu Siniša Radaković.

Predsednica Odbora Marija Obradović je osudila nedavne incidente i napade na imovinu pripadnika nacionalnih manjina i ocenila da oni predstavljaju nedopustiv izliv netrpeljivosti prema sugrađanima druge nacionalnosti.

Ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović obavestio je članove Odbora da je, nakon incidenata na fudbalskoj utakmici Srbija – Albanija 14. oktobra, na teritoriji Republike Srbije oštećeno23 objekta koji su u vlasništvu lica albanske nacionalnosti. On je dodao da je sprovedena istraga kao i da su otkriveni počinioci ovih dela, koji su uglavnom maloletna lica. Ministar Stefanović je izrazio očekivanje da će policija rasvetliti svaki pojedinačni slučaj pomenutih krivičnih dela.

Članovi dva odbora ocenili su da treba insistirati da nadležni akteri društva rade na prevenciji maloletničke delikvencije, a diskutovalo se i o ulozi sudstva i medija u ovakvim situacijama. Takođe je ocenjeno da bi trebalo ponovo uspostaviti saradnju između MUP i Saveta za bezbednost AP Vojvodine.

Na kraju rasprave, Odbor za odbranu i unutrašnje poslove usvojio je sledeće zaključke:

Negovanje različitosti je jedno od najviših vrednosti i ciljeva našeg društva, ali, takođe, i obaveza svih nas da omogućimo da pripadnici svih manjina svoju posebnost neguju u bezbednom okruženju, sa svešću o pripadnosti zajednici svih naroda Srbije.

Stoga se Odbor za odbranu i unutrašnje poslove pridružuje do sada izraženim osudama napada na imovinu pripadnika nacionalnih manjina, proisteklih iz nezadovoljstva nakon fudbalske utakmice SrbijaAlbanija 14. oktobra 2014. godine.

Odbor pozdravlja brzu i konkretnu akciju Ministarstva unutrašnjih poslova na identifikaciji počinilaca napada i rasvetljavanju svih okolnosti ovih slučajeva, ali očekuje i traži od svih nadležnih državnih organa da epilog ovih slučajeva jasno pokaže spremnost i odlučnost države da se obračuna sa svim slučajevima raspirivanja nacionalne mržnje, bez obzira na oblik ispoljavanja te mržnje.

Srbija je država svih njenih građana, a bezbednost je jedan od ključnih uslova za razvoj i prosperitet kako same države, tako i svih društvenih grupa i pojedinaca.

Činjenica da su, do sada otkriveni, počinioci napada gotovo isključivo maloletna i mlađa punoletna lica, ukazuje na okolnost da je represija u ovim slučajevima samo krajnja, ali nužna mera i da je evidentno da država ovom pitanju mora da priđe i sa preventivnog aspekta, kroz sveobuhvatni, multisektorski pristup.

Zato Odbor za odbranu i unutrašnje poslove još jednom poziva sve građane na suzdržanost i odmerenost, kada je u pitanju ispoljavanje bilo kakvog nezadovoljstva, a naročito onog koji je usmeren prema drugim pripadnicima zajednice, apeluje na medije da svojim izveštavanjem doprinesu stvaranju tolerantne atmosfere u društvu, a od svih državnih organa traži da se obezbedi bezbedni ambijent za život svih građana Republike Srbije.

Sednica van sedišta održana je uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)/Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), kroz projekat „Jačanje kontrolne funkcije i javnosti u radu Narodne skupštine Republike Srbije“.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović.


Video (1)

Utorak, 21. oktobar 2014. | 17. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove 21.10.2014.

Novi Sad: Foto galerija

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.