Sreda, 23. decembar 2015.

164. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 23. decembra razmatrani su amandmani na predloge zakona, koje je podnela Vlada.


Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, podnet je 61 amandman, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, podneto je 104 amandmana, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, podneto je 10 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, podneto je 37 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, podneto je 134 amandmana, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana Odbor je podneo i jedan svoj amandman.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, podneto je 22 amandmana, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim podneto je 12 amandmana, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog Preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad prema privrednom društvu Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, podneto je 24 amandmana, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar - Tutin, podneto je šest amandmana, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o zadrugama, podneto je 237 amandmana, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o privrednim komorama, podneto je 119 amandmana, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre, podneto je 91 amandman, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, podneto je 123 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, podneto je 18 amandmana, Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode, podneto je 45 amandmana, Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, podneto je 47 amandmana, a Odbor je odlučio da su si podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, podneto je 46 amandmana. Odbor je odlučio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti Odbor je podneo i 7 svojih amandmana.

Sednici su prisustvovali članovi Odbora Svetislav Vukmirica, Tanja Tomašević Damnjanović, prof. Dr Vesna Besarović, Pastor Balint, Petar Petrović, Neđo Jovanović, prof. dr Žarko Obradović i zamenici članova Mujo Muković, Živan Đurišić, Nenad Nikolić i Biljana Hasanović Korać. Sednici su pored članova Odbora prisustvovali i predstavnici Vlade.

Sednicom je predsedavao predsednik Odbora, dr Aleksandar Martinović.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Sreda, 23. decembar 2015. | 164. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 23.12.2015.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
subota, 24. septembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja