Sreda, 17. maj 2017.

16. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Na sednici održanoj 17. maja 2017. godine članovi Odbora razmatrali su Informaciju o radu Ministarstva privrede za period oktobar-decembar 2016. godine, izveštaje Ministarstva privrede o stanju postupka privatizacije od oktobra 2016. godine, zaključno sa martom 2017. godine, kao i izveštaje o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period od 1. oktobra do 31. decembra 2016. godine i period od 1. januara do 31. marta 2017. godine.


Dragan Ugrčić, pomoćnik ministra privrede, obrazlažući izveštaje Ministarstva, istakao je da je u periodu od oktobra 2016. do marta 2017. godine u postupku privatizacije bilo 174 preduzeća, dok je danas taj broj smanjen na 156. Ugrčić je naglasio da se kao najefikasniji model privatizacije pokazala prodaja imovine kroz stečaj, te se u tom smislu, očekuje da se nakon junske revizije ugovora sa MMF, usvoje izmene i dopune Zakona o stečaju.

Govoreći o postupcima privatizacije u izveštajnom periodu, državni sekretar u Ministarstvu privrede Milan Trivunac naglasio je da je poseban fokus stavljen na 7-8 preduzeća koja su predstavljala najveći fiskalni rizik, poput Železare Smederevo, RTB Bor, Galenike, PKB, rudnika Resavica itd. Trivunac je istakao da je privatizacija smederevske Železare primer dobre prakse, te da će se u narednom periodu raditi na tome da se taj model primeni i na ostala preduzeća.

Kada je reč o RTB Bor, Trivunac je istakao da je produžen oglas za profesionalizaciju menadžmenta, da su dospele obaveze oko servisiranja izmirene, kao i da se očekuje da javni poziv za dokapitalizaciju bude objavljen u što skorijem roku. Naglasio je da se ubuduće očekuje pronalaženje strateškog partnera, kroz dokapitalizaciju i da se pregovara sa kineskim kompanijama, kao potencijalnim partnerima. Što se tiče Galenike, Trivunac je istakao da se očekuje, u što skorijem roku, objavljivanje novog tendera za privatizaciju, a da se u okviru privatizacije PKB planira model kojim bi se budući investitori obavezali na održavanje proizvodnje u periodu ne manjem od 3 godine.

Nakon rasprave, članovi Odbora su većinom glasova odlučili da usvoje predložene izveštaje Ministarstva privrede Republike Srbije.

U nastavku sednice, članovi Odbora razmatrali su izveštaje o radu koje je podnelo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Predstavnici Ministarstva istakli su da se u izveštajnom periodu intenzivno radilo na unapređenju saradnje u oblasti trgovine i turizma, kako sa zemljama u regionu, tako i šire. Istakli su intenziviranje saradnje u oblasti kontrole i prometa robe dvostruke namene u okviru CEFTA grupe, kao rad na poboljšanju izvoza u zemlje regiona, poput Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Državni sekretar u Ministarstvu Stevan Nikčević naglasio je da se u prethodnom periodu radilo na pripremi Poglavlja 30 - ekonomski odnosi sa inostranstvom, i izrazio očekivanje da će se tokom idućeg kvartala to poglavlje zvanično i otvoriti.

Govoreći o oblasti trgovine, državni sekretar u Ministarstvu Vesna Kovač naglasila je da je u prethodnom periodu usvojena Strategija razvoja trgovine do 2020. godine, da je urađen Nacrt zakona o uslugama, a posebno je napomenula da je pokrenuta inicijativa za formiranje Nacionalnog saveta za razvoj trgovine i da je formirana radna grupa između Ministarstva i Privredne komore Srbije koja za cilj ima, između ostalog, unapređenje trgovinske razmene između Republike Srbije i Ruske Federacije.

U nastavku sednice pomoćnik ministra Renata Pindžo, govoreći o oblasti turizma, istakla je da je Republika Srbija, u predstavljenom periodu, izabrana za kopredsedavajućeg Izvršnog saveta Svetske turističke organizacije UN, da je u novembru 2016. godine Vlada Republike Srbije usvojila Strategiju razvoja turizma 2016-2025. godine, kao i da je u februaru 2017. godine održan 39. sajam turizma na kome su po prvu put u regionu predstavljene zemlje poput Kine i Rusije. Pindžo se posebno osvrnula na informaciju oko rekordne zainteresovanosti građana za vaučere za odmor u Srbiji, te je ukazala na to da je do 31. marta ove godine broj prijavljenih građana bio 22631 i 683 ugostitelja, dok je do ovog trenutka broj prijavljenih građana povećan na 40240 i 715 ugostitelja.

Članovi Odbora su, nakon obavljene rasprave o ovim tačkama, većinom glasova usvojili izveštaje o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Odbor je u nastavku odlučio da prihvati poziv za posetu Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u junu 2017. godine i saglasio se da četvoročlanu delegaciju Odbora čine Snežana Paunović, Nataša Mihailović Vacić, Gorica Gajić i sekretar Odbora Aleksandra Balać. Takođe, članovi Odbora prihvatili su i Inicijativu za organizovanje regionalne konferencije za obnovljive izvore energije, koja bi bila održana u Narodnoj skupštini Republike Srbije početkom juna ove godine.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: dr Aleksandra Tomić, Studenka Kovačević, Stanislava Janošević, Tomislav Ljubenović, Aleksandar Stevanović, Zoran Bojanić, mr Ivan Kostić, Jelena Mijatović, Nataša Mihailović Vacić, Ivan Manojlović, Vojislav Vujić, Snežana Paunović, Gorica Gajić i Snežana R. Petrović.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Sreda, 17. maj 2017. | 16. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku 17.05.2017.



Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1