Sreda, 1. mart 2017.

14. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Na sednici održanoj 1. marta 2017. godine, razmatran je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, koji je podela Vlada.


Predstavnica Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Jasmina Roskić izvestila je članove Odbora da se radi o Sporazumu koji je potpisan 7. novembra 2011. godine u Dohi, a da će se njegovom ratifikacijom stvoriti pravni okvir i osnov za obezbeđivanje dodatnog privlačenja investicija u zemljama potpisnicama Sporazuma, čime će se investiciona saradnja između Republike Srbije i Države Katar značajno unaprediti. Roskić je istakla da ovaj Sporazum garantuje ulagačima nacionalni tretman i tretman najpovlašćenije nacije, kao i punu zaštitu bezbednosti ulaganja. Ujedno, obezbeđuje i primenu pravičnog i nediskriminatornog tretmana, kao i nadoknadu koju investitori mogu da pretrpe u slučaju rata, oružanih nemira, protesta i slično.

Roskić je posebno istakla i da se Sporazumom garantuje ulagačima da u odnosu na njihovo ulaganje neće biti izvršena eksproprijacija, niti bilo koja slična mera, osim u slučajevima propisanih zakonom, kao i da će biti praćena adekvatnom naknadom, koja će pored tržišne vrednosti eksproprisanog ulaganja obuhvatiti i pripadajuću kamatu. Dodala je i da Sporazum garantuje i pravo ulagača da, u slučaju spora sa državom domaćinom, ima pravo na pravnu zaštitu kod međunarodnog arbitražnog suda, u skladu sa osnovnim principima međunarodnog prava u ovoj oblasti. Na kraju, Roskić je obavestila članove Odbora da je postupak ratifikacije Sporazuma u Državi Katar završen, te se još samo čeka usvajanje u Narodnoj skupštini, kako bi se krenulo sa primenom.

Članovi Odbora su većinom glasova prihvatili Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Snežana B. Petrović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: dr Aleksandra Tomić, Stanislava Janošević, Studenka Kovačević, Milimir Vujadinović, Zoran Bojanić, Ivan Manojlović, Snežana Paunović, Branislav Mihajlović, Veroljub Stevanović i mr Ivan Kostić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Sreda, 1. mart 2017. | 14. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku 01.03.2017.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2