Sreda, 11. decembar 2019.

135. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 11. decembra, razmotreni su amandmani na predloge zakona koji su na dnevnom redu Osme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini.


Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, narodni poslanici podneli su 15 amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, podneto je 24 amandmana. Članovi Odbora su ocenili da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić, a odbacili su amandman na član 2, kao i amandman kojim se posle člana 2. dodaje član 3, koje je podnela narodna poslanica Olena Papuga. Za ostale amandmane su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Narodni poslanici podneli su 22 amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a članovi Odbora su ocenili da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Odbor je odbacio i amandman na član 2, kao i amandman kojim se posle člana 2. dodaje član 3, koje je podnela narodna poslanica Olena Papuga. Za ostale je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o dopunama Zakona o javnim preduzećima, podneto je osam amandmana, od čega je Odbor ocenio da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandman na član 2, koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić, a za ostale je ocenjeno da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

U nastavku sednice, Odbor je razmotrio predloge zakona koji su predloženi za dnevni red Devete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini.

Članovi Odbora su ocenili da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije Predlog zakona o javnim nabavkama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Predlog zakona o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, Predlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima i Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koje je podnela Vlada.

U skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije su i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije, Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Vansa Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen Banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar -Tutin (III faza), Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Autoput E-80 deonica Niš - Merdare Faza 1, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOZ) i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama, koji se odnosi na Sporazum o finansiranju, originalno potpisan 9. novembra 2016. godine između Republike Srbije i Nemačke razvojne banke „KfM", Frankfurt na Majni i Posebnog sporazuma uz Sporazum o finansiranju, koje je podnela Vlada, ocenili su članovi Odbora.

Predlozi zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu, takođe su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, ocenili su članovi Odbora.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su članovi i zamenici članovi Odbora Aleksandra Majkić, Živan Đurišić, Vesna Marković, Neđo Jovanović, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, Bojan Torbica, dr Balint Pastor, Petar Petrović i Milena Ćorilić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Sreda, 11. decembar 2019. | 135. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 11.12.2019.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5