Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Sombor

Sreda, 28. decembar 2022.

13. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava održao je 13. sednicu, 27. i 28. decembra 2022. godine, i to van sedišta Narodne skupštine, u Somboru.


Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na sednici van sedišta Narodne skupštine u Somboru

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na sednici van sedišta Narodne skupštine u Somboru

Za ovu sednicu članovi Odbora usvojili su sledeći dnevni red: 1.Predstavljanje Izveštaja o reviziji Grada Sombora za 2019. godinu i reviziji drugih subjekata revizije iz Grada Sombora; 2.Razmatranje Izveštaja Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije o razmatranju sektorskih izveštaja- Sektor broj 1 i Sektor broj 2 Državne revizorske institucije i 3.Razmatranje preporuka za izmene važećih zakona na osnovu informacija do kojih se došlo u postupku obavljanja revizije u Sektoru broj 1 i Sektoru broj 2 Državne revizorske institucije.

Pre početka sednice, članovima Odbora dobrodošlicu je poželela zamenica gradonačelnika Sombora Ljiljana Tica, koja je izrazila zadovoljstvo činjenicom da je Sombor prvi put domaćin jednom radnom telu Narodne skupštine. Ona je istakla da je ovo najbolji primer saradnje Narodne skupštine i jedinica lokalne samouprave, što ukazuje da su predstavnici Sombora radili kvalitetno, što ih ohrabruje, ali i obavezuje na dalje unapređenje rada. Ona je nevela da je DRI kontrolisala poslovanje u Somboru 2012, 2016. i 2018. godine, za šta su dobijene povratne informacije da su konsolidovani izveštaji pripremljeni u skladu sa zakonskom i drugom regulativom. Ona je istakla i da ovu posetu Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Somboru doživljava kao partnersku ruku i primer dobre saradnje sa republičkim organima.

U nastavku rada, članovima Odbora predstavljen je Izveštaj o reviziji Grada Sombora za 2019. godinu i reviziji drugih subjekata revizije iz Grada Sombora. Izveštaj je predstavio predsednik Saveta Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović. On je napomenuo da je DRI 2019. godine izvršila revizije 22 jedinice lokalne samouprave (JLS) i 1 reviziju AP Vojvodine, kao i da su prvi put mogli ove izveštaje da predstave odbornicima u tim JLS. On je detaljno predstavio Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Sombora za 2018. godinu sa datim preporukama DRI za otklanjanje uočenih nepravilnosti, a koje su u potpunosti otklonjene, što je prikazano i u Odazovnom izveštaju. DRI je dala ukupno devet preporuka Somboru, i to pet preporuka prvog prioriteta, jednu preporuku drugog prioriteta i tri preporuke trećeg prioriteta. Preporuke su se prevashodno odnosile na popis imovine i obaveza, obaveze, budžetske klasifikacije, rashode i izdatke i na finansijsko upravljanje i kontrolu. Nakon Odazivnog izveštaja DRI je izdala Revizioni izveštaj, koji potvrđuje da su sve preporuke usvojene i ispunjene.

Nakon predstvljanja ovog izveštaja, dr Pejović je predstavio i izveštaje revizije sprovedenih u Javno-komunalnom preduzeću „Energana“ za 2020. i 2021. godinu, Vodoprivrednom društvu „Zapadni Balkan“ d.o.o. za 2021. godinu, Poljoprivredno stručnoj službi „Sombor“ d.o.o, Sombor za 2021. godinu, Domu zdravlja „Dr Đorđe Lazić“, Sombor za 2020. i 2021. godinu, Opštoj bolnici „Dr Radivoj Simonović“ Sombor, a koji se odnosi na sprovođenje mera i ispravljanje po Izveštaju za 2017. godinu, kao i u Domu učenika srednjih škola Sombor, a koji je obuhvatio pravilnost i efikasnost postupka javnih nabavki.

U pauzi rada sednice Odbora, održana je Prva sednica Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije, kojoj je predsedavala predsednica Pododbora dr Aleksandra Tomić, a prisustvovali članovi Podobora mr Svetlana Milijić i Rozalija Ekres. Na sednici Pododobra razmotreni su sektorski izveštaji Državne revizorske institucije: - Sektora broj 1 za 2021. godinu i Sektora broj 2 za 2021. godinu.

Izveštaj o radu Sektora broj 1 za 2021. godinu predstavio je Danimir Vulinović, vrhovni državni revizor. On je naveo da revizije u 2021. godini obuhvataju: revizije finansijskih izveštaja - 21 subjekt, revizija pravilnosti poslovanja - 21 subjekt, revizija finansijskih izveštaja o pravilnosti poslovanja (kombinovana revizija)- jedan subjekt i revizija svrsishodnosti poslovanja - 4 teme i 12 revizija. Ukupan broj preporuka koje je DRI dao iznosi 405, i to preporuke u reviziji finansijskih izveštaja 97, preporuke u reviziji pravilnosti poslovanja 243, preporuke u kombinovanoj reviziji 22 i preporuke u reviziji svrsishodnosti 43.

Izveštaj o radu Sektora broj 2 za 2021. godinu predstavila je Stojanka Milovanović, vrhovni državni revizor, koja je istakla da je sprovedeno 95 revizija i to 40 revizija finansijskih izveštaja, 40 revizija pravilnosti poslovanja, četiri revizije svrsishodnosti poslovanja i 11 revizija odazivnih izveštaja, što uz 108 Posle-revizionih izveštaja čini ukupnio 203 revizorskih proizvoda. Dato je 1.115 preporuka i to 557 preporuka kod revizije finansijskih izveštaja, 483 preporuke kod revizija pravilnosti poslovanja i 75 preporuka kod revizije svrsishodnosti. DRI je podnela protiv 109 odgovornih lica 73 prijave i to: 63 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, pet privrednih prestupa i pet krivičnih prijava, a podnetio je i sedam infomacija nadležnim tužilaštvima i 2 informacije Agenciji za sprečavanje korupcije.

Nakon rasprave, članovi Pododbora usvojili su izveštaje kojima se prihvataju sektorski izveštaji DRI – Sektora broj 1 i Sektora broj 2 za 2021. godinu i podneli ih Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na razmatranje i odlučivanje.

Pošto je Odbor finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava primio izveštaje Pododbora, u nastavku sednice je većinom glasova prihvatio izveštaje Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije o razmatranju sektorskih izveštaja- Sektor broj 1 i Sektor broj 2 DRI.

Članovi Odbora nastaviće rad u sredu, 28. decembra 2022. godine, razmatranjem treće tačke dnevnog reda sednice: Razmatranje preporuka za izmene važećih zakona na osnovu informacija do kojih se došlo u postupku obavljanja revizije u Sektoru broj 1 i Sektoru broj 2 Državne revizorske institucije.

Sednici su prisustvovali, pored članova DRI i zamenice gtradonačelnika Sombora, predstavnici gradske uprave, javnih i komunalnih preduzeća iz Sombora, odnosno, direktni i indirektni korisnici gradskog budžeta, a čije je poslovanje bilo predmet revizija, kao i predstavnici UNDP-a.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Ana Beloica, Miroslav Kondić, mr Svetlana Milijić, dr Aleksandra Tomić, Tijana Davidovac, prof.dr Vladimir Obradović, dr Nenad Mitrović, Vojislav Vujić i Rozalija Ekres, kao i Goran Milić, narodni poslanik iz Sombora, koji nije član Odbora.

Drugog dana održavanja sednice, 28. decembra 2022. godine, članovi Odbora razmotrili su preporuke za izmene važećih zakona na osnovu informacija do kojih se došlo u postupku obavljanja revizije u Sektoru broj 1 i Sektoru broj 2 Državne revizorske institucije.

Preporuke je predstavio predsednik Saveta DRI i generalni državni revizor dr Duško Pejović, koji je naveo, u predstavljanju preporuka u Sektoru 1, da je DRI dala preporuke za izmenu propisa za 2021. godinu, ali i preporuke do 2021. godine, a koje nisu sprovedene. Ukupan broj preporuka DRI za izmenu zakona, uredbi, pravilnika i drugih akata i njihovo usklađivanje 2021. godine iznosi 13, dok broj onih preporuka koje je DRI dala,a koje do sada nisu izvršene, iznosi 19. Takođe, preporuke u Sektoru 2 odnose se na ono što je DRI uočio u 2021. godini, ali i na one preporuke koje nisu do 2021.godine uvažene. Za 2021. godinu DRI je dala pet preporuka za izmenu ili usklađivanje propisa i akata, a do 2021. godine 17 preporuka. Dr Pejović je istakao da su sve preporuke dostavljene Narodnoj skupštini, Vladi, kao i ministarstvima i organima u čijoj se nadležnosti nalaze.

Nasatvku sednice prisustvovali su, pored članova DRI, i pomoćnici ministra finansija Darko Komnenić i Zvezdan Popović.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Miroslav Kondić, mr Svetlana Milijić, Vojislav Vujić i Rozalija Ekres.

Sednica van sedišta Narodne skupštine održana je uz podršku projekta „Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga“, koji sprovodi UNDP uz podršku Švajcarske.

Sombor: Foto galerija

Ostale sednice ovog odbora

Petak, 17. decembar 2021. 56. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Vranje Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 14. septembar 2021. 42. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Vrnjacka Banja Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 15. jun 2021. 33. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Arandjelovac Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 5. april 2021. 27. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Sremska Mitrovica Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 21. decembar 2020. 15. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Novi Sad Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 1. novembar 2019. 91. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Cacak Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 6. septembar 2019. 84. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Zrenjanin Ima fotografija Ima video snimaka
Petak, 31. maj 2019. 76. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Krusevac Ima fotografija Ima video snimaka
Utorak, 18. septembar 2018. 55. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Leskovac Ima fotografija Ima video snimaka
Sreda, 18. jul 2018. 52. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Subotica Ima fotografija Ima video snimaka
Sreda, 30. avgust 2017. 27. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Novi Sad Ima fotografija Ima video snimaka

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.