Sreda, 20. decembar 2006.

123. sednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor je 20. decembra, na 123 sednici razmotrio Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 127. stav 1. i 2. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srbije, br.



Zakonodavni odbor je 20. decembra, na 123 sednici razmotrio Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 127. stav 1. i 2. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 76/2005).

Prema Predlogu autentičnog tumačenja, koji je Zakonodavni odbor uputio Skupštini na izjašnjavanje, u praksi moraju biti izjednačeni nazivi koji su stečeni ili se steknu po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju sa nazivima koje predviđa ovaj zakon. Drugim rečima, lica koja su stekla VII-1 stepen stručne spreme izjednačena su sa licima koja steknu naziv master.


Odbori vezani za ovu aktivnost