Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Subotica

Utorak, 21. februar 2017.

10. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Na sednici održanoj 20. februara, članovi Odbora razmatrali su položaj osoba sa invaliditetom, sa posebnim osvrtom na delovanje nevladinih organizacija i usluge socijalne zaštite koje one pružaju.


20. februar 2017. 10. sednica  Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

20. februar 2017. 10. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Članovima Odbora i predstavnicima udruženja za pomoć osobama sa invaliditetom obratio se član Gradskog veća za oblast socijalne zaštite i zdravstva Grada Subotice Ilija Đukanović, upoznavši prisutne sa aktuelnim stanjem u ovoj oblasti. Između ostalog, informisao je prisutne da su iz gradskog budžeta izdvojena znatna sredstva za finansiranje određenih usluga kroz ustanove koje se nalaze u Subotici, kao što su: Centar za socijalni rad, Gerontološki centar i Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“.

U nastavku izlaganja, naveo je da Grad svake godine raspisuje konkurse u oblasti društveno-humanitarnog rada i dodao da je u 2016. godini, po konkursu, trećina opredeljenih sredstava odobrena udruženjima osoba sa invaliditetom. Ilija Đukanović je istakao da je Grad spreman da podrži sve projekte u cilju poboljšanja uslova života osoba sa invaliditetom i da će pružiti maksimalnu pomoć u okviru svojih nadležnosti.

Dr Vesna Rakonjac, predsednica Odbora, upoznala je prisutne sa delokrugom rada Odbora i dodala da je Odbor formirao Radnu grupu za osnaživanje osoba sa invaliditetom, koju čini 11 narodnih poslanika iz raznih poslaničkih grupa, a koja ima za cilj, između ostalog, da kroz posete lokalnim samoupravama, utvrdi realno stanje i ustanovi probleme sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom.

Pomoćnik ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vladimir Pešić je istakao da se Ministarstvo posebno angažuje kada su u pitanju osobe sa invaliditetom i dodao da je Vlada Republike Srbije formirala Savet za osobe sa invaliditetom, kao stručno i savetodavno telo Vlade, koga čine predstavnici nadležnih državnih organa, civilnog društva i nevladinih organizacija.

Formiranje Saveta, kao stručnog i savetodavnog tela Vlade, od velikog je značaja za razmatranje pitanja društvenog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, za pokretanje inicijativa za koordinaciju sa nadležnim državnim organima u postupku donošenja propisa, sprovođenje zakonskih i drugih propisa o zaštiti osoba sa invaliditetom, kao i uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa vladinim i nevladinim međunarodnim organizacijama koje se bave zaštitom osoba sa invaliditetom, naveo je pomoćnik ministra. Takođe, upoznao je prisutne da su gerontološki centri u Vojvodini dobili sanitetska vozila koja će biti 24 sata dnevno na raspolaganju svim građanima.

U nastavku sednice, predstavnici udruženja za pomoć osobama sa invaliditetom izneli su probleme sa kojima se suočavaju, među kojima je i revizija tuđe nege i pomoći - dok traje revizija, roditelji, odnosno deca, ne dobijaju naknadu i do pola godine. Predstavnici udruženja smatraju da osobe sa stalnim dijagnozama, poput autizma, Daunovog sindroma, cerebralne paralize ne treba da podležu ponovnoj reviziji, odnosno da se te činjenice stalno i iznova dokazuju. Takođe, ukazali su na neophodnost angažovanja većeg broja personalnih asistenata, pomoćnika u kući, kao i porodičnih savetnika, a sve u cilju pružanja pomoći osobama sa invaliditetom.

Predstavnici udruženja izrazili su zadovoljstvo što je 2013. godine usvojen Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kojim se uređuju podsticaji za zapošljavanje radi stvaranja uslova za ravnopravno uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada, kao i obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane poslodavca.

Pomoćnik ministra, predsednica Odbora i član gradskog veća saslušali su probleme koji se odnose na položaj osoba sa invaliditetom i naveli da će preduzeti sve što je moguće u okvirima svojih nadležnosti kako bi se osobama sa invaliditetom omogućili kvalitetniji i bolji uslovi života.

Drugog dana rada, 21. februara 2017. godine, pre nastavka 10. sednice Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, članovi Odbora obišli su Dom zdravlja u izgradnji, Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ i prihvatni centar za migrante u Subotici.

U nastavku sednice, članovi Odbora razmatrali su uticaj migrantske krize na sistem socijalne zaštite u Subotici, jednoj od regija pogođenih krizom.

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević je upoznao članove Odbora sa aktuelnom situacijom migrantske krize, ističući da u Srbiji ima oko sedam hiljada ekonomskih migranata, koji su smešteni u oko 15 prihvatnih centara. Naveo je da je Subotica osetila prvu migrantsku krizu još 2011. godine, a vrhunac je bio 2015. godine. Istakao je da je pre par meseci formirana radna grupa koju čine sve relevantne institucije, a koja je donela nova pravila o utvrđivanju načina kretanja migranata. Na taj način može se utvrditi tačno kretanje migranata i njihov krajnji cilj i odredište. Ono što je bitno, naveo je, sva sredstva koja su usmerena na pružanje pomoći migrantima, dobijena su iz donacija, a ne iz budžeta Republike Srbije, te stoga ni jedan građanin Srbije nije ugrožen. Upoznao je prisutne da je sa delegacijom Evropske unije potpisan ugovor o nepovratnoj pomoći u visini od 7,3 miliona evra i ukazao na pomoć Vlade Republike Nemačke u iznosu od šest miliona evra. Od velikog značaja za Republiku Srbiju je i pomoć EU u vidu novčanih sredstava koja je namenjena jačanju infrastrukture u lokalnim samoupravama i jačanju zdravstvenog sistema.

Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije je naveo da se Srbija odlično pokazala u rešavanju migrantske krize, ističući da je Srbija prihvatila blizu milion izbeglica i raseljenih lica. Ovim putem zahvalio se na uspešnoj saradnji Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Crvenom krstu, predstavnicima lokalnih samouprava i nevladinom sektoru.

U diskusiji je učestvovao i Milimir Vujadinović šef Radne grupe za praćenje migracije na teritoriji Grada Subotica, koji je upoznao članove Odbora sa aktuelnim stanjem u Subotici i podsetio da je Vlada Republike Srbije 2014. godine uspostavila sistem koji lokalne samouprave počinju da primenjuju u cilju boljeg rešavanja migrantske krize. Takođe, istakao je da je formirana Radna grupa za praćenje migracija na teritoriji Grada Subotica, koja je prerasla u operativno telo koje radi na terenu i koordinira sa svim relevantnim institucijama u cilju rešavanja migrantske krize.

Sednici je predsedavala dr Vesna Rakonjac, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Milanka Jevtović Vukojičić, Radovan Jančić, Prim. dr Branimir Rančić, Prim. dr Vlado Babić, Bojan Torbica, Dragan Savkić, Desanka Repac, Vesna Nikolić Vukajlović, Tomislav Žigmanov, dr Predrag Jelenković, Milena Ćorilić, Marija Janjušević i Enis Imamović.

Pored članova i zamenika članova Odbora sednici je prisustvovao i narodni poslanik Milimir Vujadinović.

Sednica van sedišta podržana je projektom „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine, druga faza“, koji sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Narodna skupština Republike Srbije, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).


Video (2)

Ponedeljak, 20. februar 2017. | 10. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva 20.02.2017.

Utorak, 21. februar 2017. | nastavak 10. sednice Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva 21.02.2017.

Subotica: Foto galerija

Ostale sednice ovog odbora

Subota, 25. novembar 2017. 16. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva Krusevac Ima fotografija Ima video snimaka
Ponedeljak, 18. oktobar 2010. Dvadeset treća sednica Odbora za smanjenje siromaštva Ada
Utorak, 27. oktobar 2009. Sedamnaesta sednica Odbora za rad, boračka i socijalna pitanja Novi Sad
Četvrtak, 4. decembar 2008. Treća sednica Odbora za smanjenje siromaštva Leskovac

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.