Utorak, 15. oktobar 2019.

Član delegacije Narodne skupštine u IPU prof. dr Žarko Obradović na sastanku Stalnog odbora za mir i međunarodnu bezbednost 141. Skupštine IPU

Član delegacije Narodne skupštine u Interparlamentarnoj uniji prof. dr Žarko Obradović na sastanku Stalnog odbora za mir i međunarodnu bezbednost 141. Skupštine IPU.



15. oktobar 2019. Član delegacije Narodne skupštine u IPU prof. dr Žarko Obradović na sastanku Stalnog odbora za mir i međunarodnu bezbednost 141. Skupštine IPU