27. jun 2014. Četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

27. jun 2014. Četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

Petak, 27. jun 2014.

Četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je, na zahtev Vlade, Četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini, za petak 27. jun 2014. godine, sa početkom u 10 časova.


U zahtevu za održavanje Četvrtog vanrednog zasedanja određen je dnevni red sa jednom tačkom:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji, koji je podnela Vlada.

Pre prelaska na rad po dnevnom redu, Narodna skupština je, na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Dušanu Jankoviću, izabranom sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - BUDUĆNOST U KOJU VERUJEMO (Srpska napredna stranka, Socijaldemokratska partija Srbije, Nova Srbija, Srpski pokret obnove, Pokret socijalista). Novoizabarni narodni poslanik zatim je položio zakletvu.

Narodna skupština započela je i zaključila načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji, koji je obrazložio predstavnik predlagača, ministar pravde Nikola Selaković.

Drugog dana rada 29. juna, Narodna skupština obavila je pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji,u pojedinostima.

Pošto je Narodna skupština zaključila pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji u pojedinostima, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je nedelju, 29. jun 2014. godine, sa početkom u 13.00 časova kao Dan za glasanje o tački dnevnog reda Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 29 juna, Narodna skupština usvojila je, većinom glasova narodnih poslanika,
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Četvrto vanredno zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.


Video (2)

Petak, 27. jun 2014. | Četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini 27.06.2014.

Petak, 27. jun 2014. | Četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini 27.06.2014.