25. april 2018. Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

25. april 2018. Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

Utorak, 24. april 2018.

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini za utorak, 24. april, sa početkom u 10.00 časova.


Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, Miroslav Aleksić, Vladimir Đurić, Milija Miletić, Jelena Vujić Obradović, Đorđe Vukadinović, Branka Stamenković, Jovan Jovanović, Boško Obradović, Borisav Kovačević, Radoslav Milojičić, Ivana Dinić i Goran Pekarski zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2018. godini, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2018. godini, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o vojnom obrazovanju, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno-industrijskom saradnjom, koji je podnela Vlada;
 11. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra („AMSCC”), koji je podnela Vlada;
 12. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske o saradnji u oblasti vazduhoplovstva, koji je podnela Vlada;
 13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada;
 14. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska radikalna stranka.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 13. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 25. aprila, Narodna skupština je započela zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 13. dnevnog reda sednice, koje je narodnim poslanicima obrazložio ministar odbrane Aleksandar Vulin.

U toku sednice, članovi Saveta Državne revizorske institucije, predsednik Saveta dr Duško Pejović, potpredsednik Saveta Bojana Mitrović i članovi Saveta Nevenka Bojanić, Marijana Simović i Ljiljana Dimitrijević položili su zakletvu pred Narodnom skupštinom.

Do kraja dana, narodni poslanici vodili su zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 13. dnevnog reda sednice.

Trećeg dana rada, 26. aprila, narodni poslanici nastavili su zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 13. dnevnog reda sednice.

Na početku rada, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, Marinika Tepić, Slaviša Ristić, Miroslav Aleksić, Boško Obradović, Radoslav Milojičić, Tatjana Macura, Enis Imamović, Marijan Rističević i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U toku rada, Narodna skupština je na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatovala potvrđivanje mandata narodnoj poslanici dr Nadi Kostić, izabranoj sa Izborne liste Dosta je bilo - Saša Radulović, koja je zatim položila zakletvu.

Četvrtog dana rada, 27. aprila, Narodna skupština nastavila je, i do kraja dana obavila, zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 13. dnevnog reda sednice.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je i jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska radikalna stranka.

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković je, u skladu sa članom 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, odredila petak, 27. april, sa početkom u 15.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama 1,2,10,11,12,13. i 14. dnevnog reda sednice.

Dan za glasanje o tačkama 1,2,10,11,12,13 i 14. dnevnog reda sednice

U Danu za glasanje, 27. aprila, Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2018. godini, Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2018. godini, Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno-industrijskom saradnjom, Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra („AMSCC”), Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske o saradnji u oblasti vazduhoplovstva, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti odbrane i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska radikalna stranka.

Petog dana rada, 3. maja, pre prelaska na rad po dnevnom redu, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, Milija Miletić, Ljupka Mihajlovska, Đorđe Vukadinović, dr Ana Stevanović, Boško Obradović, dr Ljubinko Rakonjac, Aleksandra Čabraja, Goran Ćirić i prof. dr Marko Atlagić, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština je započela i do kraja dana vodila pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o vojnom obrazovanju.

Sednici je prisustvovao predstavnik predlagača, ministar odbrane Aleksandar Vulin.

Šestog dana rada, 4. maja, Narodna skupština je nastavila i do kraja dana vodila raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o vojnom obrazovanju.

Sednici je prisustvovao predstavnik predlagača, ministar odbrane Aleksandar Vulin.

Sedmog dana rada, 7. maja, Narodna skupština nastavila je i do kraja dana vodila raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o vojnom obrazovanju.

Sednici je prisustvovao predstavnik predlagača, ministar odbrane Aleksandar Vulin.

Osmog dana rada, 8. maja, na početku rada, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, Đorđe Vukadinović, Miroslav Aleksić, Olena Papuga, Ivan Kostić, Branka Stamenković, Tatjana Macura, Marinika Tepić, Radoslav Milojičić, Zvonimir Stević, Đorđe Komlenski i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Tokom dana Narodna skupština vodila je i zaključila raspravu u pojedinostima o tačkama 3. do 9. dnevnog reda sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu, u načelu i u pojedinostima, o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić, odredio je sredu, 9. maj, u 10.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama 3. do 9. dnevnog reda Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.

Dan za glasanje o tačkama od 3. do 9. dnevnog reda sednice

U Danu za glasanje, Narodna skupština usvojila je, većinom glasova narodnih poslanika, Predlog zakona o vojnom obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, Predlog zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji.

U Danu za glasanje Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić zaključio je Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.


Video (26)

Utorak, 24. april 2018. | Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 24.04.2018. (I)

Utorak, 24. april 2018. | Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 24.04.2018. (II)

Utorak, 24. april 2018. | Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 24.04.2018. (III)

Sreda, 25. april 2018. | nastavak Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 25.04.2018. (I)

Sreda, 25. april 2018. | nastavak Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 25.04.2018. (II)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 21


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2