Utorak, 23. mart 2004.

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković sazvao je Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini za 23. mart 2004. godine, sa početkom u 12 časova.


Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković sazvao je Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini za 23. mart 2004. godine, sa početkom u 12 časova.

Za ovu sednicu usvojen je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o porezu na fond zarada, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

2. Predlog zakona o izmenama o dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

3. Predlog zakona o izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

4. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansujske planove za 2004. godinu:

a) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih,
b) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika,
v) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti,
g) Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i
d) Nacionalne službe za zapošljavanje, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

5. Predlog zakona o obimu sredstava i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade i porezu na promet u 2004. godini, koji je podnela Vlada Republike Srbije.

Narodna skupština je obavila pretres u načelu i u pojedinostima o svim tačkama usvojenog dnevnog reda i predsednik Predrag Marković je odredio Dan za glasanje, odmah po završetku rasprave istog dana.

Narodna skupština je većinom glasova usvojila u celini Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o porezu na fond zarada, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima i Predlog zakona o izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi.

U nastavku rada Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu i predloge odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2004. godinu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Usvajanjem u celini Predloga zakona o obimu sredstava i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade i porezu na promet u 2004. godini, okončano je odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, posle čega je predsednik Narodne skupštine Predrag Marković zaključio Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31