Nedelja, 4. decembar 2022.

Četvrta sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Na sednici, koja je održana 4. decembra 2022. godine, članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmotrili su 11 tačaka dnevnog reda


Odbor je obavio objedinjenu raspravu o Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 25. marta 2022. godine; Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 8. septembra; Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, sa ispravkom, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 28. oktobra i 10. novembra 2022. godine; Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 24. novembra; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 25. marta 2022. godine; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 21. aprila 2022. godine; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 6. septembra 2022. godine; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, 28. oktobra 2022. godine; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, 4. novembra 2022. godine i Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, od 29. novembra 2022. godine.

Predloge odluka Odboru je obrazložila je Jasmina Vasović, predsednica Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva.

Za Predlog odluke, od 25. marta, za predsednika Osnovnog suda u Pančevu, predložena je Svetlana Lazarević, sudija Višeg suda u Pančevu.

Za Predlog odluke od 8. septembra, za predsednika Privrednog apelacionog suda, predložena je Jasminka Obućina, sudija Apelacionog suda; za predsednika Apelacionog suda u Beogradu predložen je Duško Milenković, sudija Vrhovnog kasacionog suda; za predsednika Prekršajnog apelacionog suda, predložena je Gorica Sekulić sudija Prekršajnog apelacionog suda; za predsednika Višeg suda u Prokuplju, predložena je Gordana Đurić, sudija Višeg suda u Prokuplju; za predsednika Višeg suda u Pirotu, predložen je Ivan Nikolić, sudija Višeg suda u Pirotu; za predsednika Privrednog suda u Čačku, predložena je Zorica Milivojčević, sudija Privrednog suda u Čačku, za predsednika Prvog osnovnog suda, predložena je Vesna Miljuš, sudija Apelacionog suda u Beogradu; za predsednika Drugog Osnovno suda u Beogradu, predložena je Tatjana Jeremić, sudija Višeg suda u Beogradu; za predsednika Osnovnog suda u Sjenici, predložen je Almir Mašović, sudija Osnovnog suda u Sjenici; za predsednika Osnovnog suda u Surdulici, predložena je Sanja Stojković, sudija Osnovnog suda u Surdulici i za predsednika Prekršajnog suda u Loznici, predložen je Milan Kesarović, sudija Prekršajnog suda u Loznici.

Za Predlog odluke, od 28. oktobra, podnetog sa ispravkom 10. novembra, za predsednika Upravnog suda, predložena je Radojka Marinković, sudija Upravnog suda, a za predsednika Apelacionog suda u Nišu, predložena je Danijela Nikolić, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Za Predlog odluke, od 24. novembra, za predsednika Osnovnog suda u Valjevu, predložen je Nebojša Popović, sudija Osnovnog suda u Valjevu; za predsednika Osnovnog suda u Zrenjaninu, predložen je Zlatoje Ankić, sudija Osnovnog suda u Zrenjaninu; za predsednika Osnovnog suda u Rumi, predložena je Dragana Kličković, sudija Osnovnog suda u Rumi; za predsednika Prekršajnog suda u Obrenovcu, predložena je Sunčica Savić, sudija Prekršajnog suda u Obrenovcu; za predsednika Prekršajnog suda u Jagodini, predložena je Mileva Šišmanović, sudija Prekršajnog suda u Jagodini; za predsednika u Zrenjaninu, predložena je Ružica Tripić, sudija Prekršajnog suda u Zrenjaninu.

Za Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 25. marta, za Prekršajni sud u Beogradu, predloženi su kandidati Jelena Radović, sudijski pomoćnik u Prekršajnom apelacionom sudu, Danijela Đukić, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Beogradu, Dragana Đukić, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Beogradu, Irena Pleskonjić, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, Ana Janković, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu, Nevana Stefanović, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Beogradu i Ivana Marković, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Beogradu. Za Osnovni sud u Lazarevcu, predloženi su kandidati Sanja Simović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Lazarevcu i Danijela Čvoro, sudijski pomoćnik u Drugom osnovnom sudu u Beogradu.

Za Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 21. aprila, za sudijsku funkciju u Osnovni sud u Aranđelovcu, predloženi su kandidati; Miljan Sučević, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Aranđelovcu, Nemanja Novčić, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu i Nebojša Stevanović, sudijski pomoćnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Za sudijsku funkciju u Osnovni sud u Valjevu, predloženi su kandidati: Stojanka Aleksić Mađar, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Valjevu, Ivana Kojić Ilić, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Valjevu, Ana Lazić, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Valjevu, Igor Ljujić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Valjevu i Aleksandar Markovski, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Valjevu. Za sudijsku funkciju u Osnovni sud u Vršcu, predloženi su kandidati Aleksandra Mađar Deretić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Pančevu, Suzana Lisica, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Smederevu, Ivana Blagojević, diplomirani pravnik, zaposlena kod Javnog beležnika i Borislav Belević, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu. Za Osnovni sud u Velikoj Plani, predložen je kandidat Jugoslav Barić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Kragujevcu. Za Osnovni sud u Zaječaru, predloženi su kandidati Petar Miljaković, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Zaječaru, Saša Vučić, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Zaječaru i Dušan Jocić, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Zaječaru. Za Osnovni sud u Raškoj, predložen je Nataša Ilić, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Raškoj.

Za Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 6. septembra, za Osnovni sud u Prokuplju, predloženi su kandidati Jelica Milačić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Prokuplju, Milan Žikić, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu i Jelena Milenović, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji. Za Osnovni sud u Rumi, predložen je Slobodan Marjević, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Rumi. Za Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici, predloženi su kandidati Jelena Trninić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Sremskoj Mitrovici. Slađana Milovanović, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici i Sofija Kozenko, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici. Z aOsnovni sud u Senti, predloženi su kandidati: Jelena Antonić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Subotici i Boško Majstorović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Senti. Za Osnovni sud u Trsteniku, predložen je kandidat Mirjana Veljković, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Trsteniku.

Za Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 28. oktobra, za Osnovni sud u Staroj Pazovi, predloženi su kandidati: Aleksandra Hadžić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Staroj Pazovi, Dajana Pekić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Staroj Pazovi i Marko Cvetanović, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji. Za Osnovni sud u Velikom Gradištu, predložen je kandidat Aleksandar Stojadinović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Požarevcu. Za Osnovni sud u Čačku, predložen je kandidat Dragana Kažović, advokat u Advokatskoj komori Čačak. Za Osnovni sud u Boru, predloženi su kandidati: Dragana Đorđević, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Boru i Želimir Trujić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Boru.

Za Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 4. novembra, za Privredni sud u Beogradu, predloženi su kandidati: Sanja Dedajić, sudijski pomoćnik u Privrednom apelacionom sudu, Ivana Đurić, sudijski pomoćnik u Privrednom apelacionom sudu, Ivana Jezdimirović, savetnik u Vrhovnom kasacionom sudu i Goran Maksimović, sudijski pomoćnik u Privrednom apelacionom sudu. Za Privredni sud u Nišu, predloženi su kandidati: Ivana Jakovljević, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu i Nevena Miomirović, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Nišu. Za privredni sud u Novom Sadu, predložen je kandidat Svetlana Kvrgić, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu. Za Privredni sud u Čačku, predložena je Zorica Milić Bogićević, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Čačku. Za Treći osnovni sud u Beogradu, predloženi su kandidati: Jasna Bujuklić Mitrović, sudijski pomoćnik u Višem sudu U Beogradu, Branimir Đokić, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu, Vladimir Mladenović, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu, Boris Marjanović, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu, Vladislava Milić, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu i Ivan Nikićević, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu. Za Treći Osnovni sud u Beogradu, predloženi su kandidati: Marta Radošević, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, Marija Simović, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Beogradu i Vladimir Selaković, sudijski pomoćnik u Trećem Osnovnom sudu u Beogradu.

Za Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, od 29. novembra, za Osnovni sud u Loznici, predloženi kandidati su Marijana Jović, sudijski pomoćnik u Prvom Osnovnom sudu u Beogradu i Dragica Reljić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Loznici. Za Osnovni sud u Novom Sadu, predloženi su kandidati: Mara Vukmirović, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu, Snežana Grozdanić, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu, Vesna Mićin, sudijski pomoćnik u Višim sudu u Novom Sadu, Daniela Kotarlić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Novom Sadu i Mirna Dželatović, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu. Za Osnovni sud u Novom Pazaru, predloženi su kandidati Munir Jusović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Novom Pazaru, Emina Krkušić, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji i Lela Rajović, sudijski pomoćnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Za Osnovni sud u Petrovcu na Mlavi, predloženi su kandidati Dalibor Lončar, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Požarevcu i Marina Stojiljković, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Požarevcu. Za Osnovni sud u Somboru, predloženi su kandidati Dragana Plamenić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Somboru i Nemanja Rilke, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Somboru. Za Osnovni sud u Surdulici, predložen je kandidat Snežana MArinković, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Surdulici. Za Osnovni sud u Šapcu, predloženi su kandidati: Ana Veselinović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Šapcu, Viktorija Madžarević Čičulić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Šapcu i Maja Šakan, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Beogradu. Za Prekršajni sud u Valjevu, predloženi su kandidati, Milica Bogdanović, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Valjevu, Darko Gavrić, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Valjevu, Ivana Karać, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Valjevu i Milica Mijailović, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Valjevu. ZA Prekršajni sud u Zaječaru, predloženi kandidati su: Miloš Milošević, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Zaječaru i Milenica Radivojević, sudijski pomoćnik u Prekršajnom sudu u Pirotu. Za Prekršajni sud u Kraljevu, predloženi su kandidati Tijana Milosavljević, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Kraljevu, Nataša Rubežić, sudijski pomoćnik u Prekršajnom apelacionom sudu, Sonja Stojanović, sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Kraljevu i Jelena Stanojević, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Leskovcu.

Nakon rasprave, Odbor je predložio Narodnoj skupštini da prihvati navedene predloge odluka Visokog saveta sudstva.

U nastavku sednice, Odbor je utvrdio Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca: Snežani Stanojković, tužiocu za ratne zločine; Nebojši Živkoviću, javnom tužiocu u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu; Sonji Nešić, javnom tužiocu u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu; Miletu Nikoliću, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu; Snežani Jovanović, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mionici; Vesni Dražić Mihaljević, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru; Branislavu Lepotiću, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu; Vladimiru Nikoliću, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi; Prvoslavu Antiću, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Despotovcu; Saši Đokiću, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu; Ivanu Mitroviću, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu; Slaviši Dimitrijeviću, javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru, kojom se konstatuje da navedenim javnim tužiocima funkcija prestaje 15. maja 2023. godine, istekom vremena na koje su izabrani.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vladimir Đukanović, a prisustvovali su i sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dijana Radović, Svetozar Vujačić, Dubravka Kralj, Milica Nikolić, prof. dr Jelena Jerinić, Danijela Nestorović, Đorđe Komlenski, dr Nenad Mitrović, Andrijana Vasić, Vladimir Gajić, Jovan Palalić, Momčilo Vukasonović, Marijan Rističević i dr Balint Pastor.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Nedelja, 4. decembar 2022. | Četvrta sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu 04.12.2022.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
utorak, 7. februar

Ceo kalendar dogadjaja