Ponedeljak, 17. decembar 2007.

Četvrta sednica Odbora za nauku i tehnološki razvoj

Odbor za nauku i tehnološki razvoj održao je Četvrtu sednicu 17. decembra, kojoj je predsedavao prof. dr Mileta Poskurica, predsednik Odbora.Odbor za nauku i tehnološki razvoj održao je Četvrtu sednicu 17. decembra, kojoj je predsedavao prof. dr Mileta Poskurica, predsednik Odbora. Sednici su prisustvovali ministar nauke Ana Pešikan i pomoćnik ministra Aleksa Zejak.

Ministar nauke Ana Pešikan je dala informaciju o budžetu Ministarstva nauke za 2008. godinu. Ona je predstavila i plan aktivnosti Ministarstva nauke u 2008. godini kojim se predviđa povećanje finansijskih ulaganja u nauku i kroz formiranje Fonda uspešnih banaka i preduzeća koji bu ulagali u nauku; ulaganje u infrastrukturu naučno-istraživačkih organizacija; dodela nacionalnih penzija u nauci; formiranje konsultativne kancelarije za podršku istraživačima; podrška mladim naučnicima, i to kroz povećanje broja stipendija za doktorske studije, finansijsku pomoć u štampanju magistarskih i doktorskih radova; izrada sistemske baze podataka ministarstva; uspostavljanje saradnje sa našom akademskom dijasporom, kao i početak izrade srednjoročne strategije razvoja svake naučne grane u Srbiji. Ministar Pešikan informisala je Odbor i o štrajku zaposlenih u naučnim institucijama.

U nastavku rada sednice, članovi Odbora diskutovali su o predstavljenim izveštajima.Odbori vezani za ovu aktivnost