15. jul 2019. Četrnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

15. jul 2019. Četrnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Ponedeljak, 15. jul 2019.

Četrnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Četrnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu za ponedeljak, 15. jul, sa početkom u 10.00 časova.


Predsednica je za ovu sednicu utvrdila sledeći dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, koji je podnela Vlada;

  2. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima, koji je podnela Vlada;

  3. Predlog zakona o trgovini, koji je podnela Vlada;

  4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini, koji je podnela Vlada i

  5. Predlog zakona o robnim berzama, koji je podnela Vlada.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. i 2. dnevnog reda sednice i zajednički načelni pretres o tačkama 3. do 5. dnevnog reda sednice.

U nastavku sednice, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ i Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima, koje je narodnim poslanicima obrazložio ministar finansija Siniša Mali.

Do kraja dana, narodni poslanici vodili su i završili zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. i 2. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 16. jula, a pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof.dr Vojislav Šešelj, Đorđe Komlenski, Olena Papuga, Nemanja Radojević, Hadži Milorad Stošić, Đorđe Vukadinović, Marjana Maraš i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku sednice, Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o trgovini, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Predlogu zakona o robnim berzama, koje je obrazložio predstavnik predlagača Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je zajednički načelni pretres o tačkama 3. do 5. dnevnog reda sednice.

Trećeg dana rada, 17. jula, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ.

Do kraja dana, narodni poslanici vodili su i završili pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda sednice.

Četvrtog dana rada, 18. jula, a pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Olena Papuga, dr Ljubinko Rakonjac, Milija Miletić, Đorđe Vukadinović i prof. dr Marko Atlagić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, narodni poslanici započeli su i do kraja vodili pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o trgovini.

Petog dana rada, 19. jula, Narodna skupština nastavila je i završila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o trgovini.

U nastavku sednice, Narodna skupština vodila je i završila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Predlogu zakona o robnim berzama.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić odredio je ponedeljak, 22. jul, sa početkom u 9 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Četrnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 22.jula, Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima, Predlog zakona o trgovini, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Predlog zakona o robnim berzama.

Narodna skupština odlučivala je u Danu za glasanje i o povredi Poslovnika na koju je tokom zasedanja ukazala narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović i odlučila da u pomenutom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Četrnаesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.


Video (19)

Ponedeljak, 15. jul 2019. | Četrnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 15.07.2019.(I)

Ponedeljak, 15. jul 2019. | Četrnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 15.07.2019.(II)

Utorak, 16. jul 2019. | nastavak Četrnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 16.07.2019.(I)

Utorak, 16. jul 2019. | nastavak Četrnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 16.07.2019.(II)

Utorak, 16. jul 2019. | nastavak Četrnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 16.07.2019.(III)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 14


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30