Sreda, 5. mart 2008.

Četrdesetdruga sednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor je, na sednici koja je održana 5. marta, razmatrao u načelu set predloga finansijskih zakona uvršćenih u predloženi dnevni red Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. godini.Zakonodavni odbor je, na sednici koja je održana 5. marta, razmatrao u načelu set predloga finansijskih zakona uvršćenih u predloženi dnevni red Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. godini.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Vlatko Ratković.

Odbor je razmatrao Predlog zakona o budžetskom sistemu i predloge zakona o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, o republičkim administrativnim taksama, o porezu na dohodak građana i o porezu na dobit preduzeća i predložio Narodnoj skupštini da usvoji sve predložene zakone u načelu.


Odbori vezani za ovu aktivnost