Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine

Nis

Petak, 23. april 2010.

Četrdeset deveta sednica Odbora za pravosuđe i upravu

Odbor za pravosuđe i upravu je, u vršenju nadzorne funkcije Narodne skupštine, održao 23. aprila sednicu u Kazneno-popravnom zavodu u Nišu.Odbor za pravosuđe i upravu je, u vršenju nadzorne funkcije Narodne skupštine, održao 23. aprila sednicu u Kazneno-popravnom zavodu u Nišu.

Sednici Odbora prisustvovali su i članovi Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za rad, boračka i socijalna pitanja. Oni su posetili Kazneno-popravni zavod u Nišu, u cilju upoznavanja sa uslovima u kojima se izvršavaju krivične sankcije u ovoj ustanovi. Tokom boravka u Nišu, posetili su i Specijalnu psihijatrijsku bolnicu “Gornja Toponica” gde su se upoznali sa uslovima života i zaštitom prava prinudno hospitalizovanih pacijenata. Poseta je organizovana uz podršku Programa UNDP-a.

Na sednici Odbora, kojoj je predsedavao predsednik Odbora Boško Ristić, razmotrena je Informacija Ministarstva pravde o uslovima i problemima u oblasti izvršavanja krivičnih sankcija. Pored narodnih poslanika, sednici su prisustvovali ministarka pravde Snežana Malović, zamenik Zaštitnika građana Miloš Janković, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Obradović i predstavnica OEBS-a Nataša Novaković.

Boško Ristić je istakao da je cilj ovakvih poseta da se ojača uloga parlamenta, odnosno obezbedi nadzor Narodne skupštine nad sprovođenjem zakona. Prema njegovim rečima, praćenje stanja u ustanovama zatvorenog tipa treba da postane redovna praksa koja će omogućiti narodnim poslanicima da se neposredno upoznaju sa uslovima u kojima se izvršavaju krivične sankcije, uslovima smeštaja i bezbednosti, zdravstvene zaštite, kao i sa prilagođavanjem međunarodnim standardima i drugim aspektima izdržavanja zatvorskih kazni.

Ministarka pravde Snežana Malović je naglasila da je poslednjih godina primetan porast krivičnih dela vezanih za narkotike i oblike organizovanog kriminala. Nameru države da se energično obračuna sa ovim pojavama potkrepila je podatkom da je broj osuđenih lica u prva tri meseca ove godine za 400 lica veći nego u istom periodu prošle godine. Poseban problem predstavlja to što su svi zatvori prepuni. Trenutno je u zatvorima u Srbiji 11.400 zatvorenika, 7.100 je osuđeno, 2900 je trenutno u pritvoru, dok je oko 1.400 lišenih slobode po drugim osnovama. Srbija ima ukupno 28 ustanova za izvršenje krivičnih sankcija, osam su kazneno-popravni zavodi, 17 okružni zatvori, a ostatak su vaspitno-popravne ustanove i zatvorske bolnice.

Na kraju rasprave, predsednik Odbora Boško Ristić je predložio da se donese preporuka da Odbor za pravosuđe i upravu formira pododbor za eksternu kontrolu izvršenja krivičnih sankcija.

U razgovoru koji je vođen u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici “Gornja Toponica, predsednik Odbora za pravosuđe i upravu Boško Ristić je podsetio da do sada nije bilo mehanizama eksterne kontrole koji bi garantovali punu zaštitu pacijenata koji su hospitalizovani protiv svoje volje. Ističući da taj mehanizam mora da bude u vezi sa Narodnom skupštinom i nadležnim ministarstvima, najavio je da će se uvesti obaveza da institucije ovakvog tipa, u smislu kontrolne funkcije parlamenta, redovno podnose izveštaje o stanju i primeni standarda u vezi sa zaštitom prava ovih pacijenata. Ristić je još naglasio da će ubuduće biti organizovane najavljene i nenajavljene posete, kako bi se sagledalo kako mehanizmi zaštite napreduju.

Predsednik Odbora za rad, boračka i socijalna pitanja Meho Omerović je rekao da je Narodna skupština započela kontrolnu funkciju i sagledavanje sprovođenja zakona iz oblasti zaštite ljudskih prava i da prisutni predstavnici tri odbora iz svih političkih starnaka, kao odgovorni ljudi, žele da pomognu u zaštiti prava onih na koje se zakon odnosi.

U ime Odbora za zdravlje i porodicu, dr Gordana Paunović-Milosavljević je navela da su zakoni koji regulišu ovu oblast zastareli, da se prinudna hospitalizacija bolesnika obavlja po zakonima iz 1982. godine i da je krajnje vreme da se donese zakon kojim će urediti zaštita prava pacijenata.

Nis: Foto galerija

Ostale sednice ovog odbora

Utorak, 17. mart 2009. Devetnaesta sednica Odbora za pravosuđe i upravu Pozarevac Ima fotografija

Obratite se odboru Narodne skupštine

Popunite formular i pošaljite poruku

Ukoliko želite da se obratite nekom od odobra Narodne skupštine, popunite formular prikazan ispod sa neophodnim podacima i kliknite na dugme Pošalji.

**Od tri ponuđena kontakta (telefon, adresa i e-mail) obavezno je popuniti bar jedan.

Poruka može imati maksimalno 1000 karaktera.

Polja obeležena zvezdicom (*) su neophodna da biste poslali formular.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine se organizuju i ova podstrana je izrađena uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.
Stavovi i sadržaj na ovoj podstrani ne predstavljaju nužno stanovište UNDP i SDC.