Četvrtak, 18. mart 2021.

Šesta sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Na sednici, održanoj 18. marta 2021. godine, članovi Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije razmatrali su Predlog zakona o potvrđivanju Odluke 1/2019 ESAA Zajedničkog komiteta od 31. jula 2019. godine kojom se zamenjuje Aneks I Multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 od 10. juna 1999) o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, koji je podnela Vlada.


Članovima Odbora Predlog zakona obrazložili su predstavnici resornog ministarstva ističući da je tokom 2019. godine Zajednički komitet obavio niz konsultacija u cilju revizije Aneksa I ESAA sporazuma, budući da je poslednja odluka kojom je isti formalno izmenjen doneta još 2008. godine. Pomenuta odluka objavljena je u „Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori”, broj 12/10.

U međuvremenu, došlo je do značajnih izmena EU propisa sadržanih u Aneksu I ESAA sporazuma koji su od suštinskog značaja za pravilnu primenu ovog sporazuma. Najveći broj izmenjenih propisa odnosi se na oblasti koje su neposredno povezane sa civilnim vazduhoplovstvom. Pomenute izmene prouzrokovane su proširenjem i izmenom kompetencija, određenih tela Evropske unije u oblasti civilnog vazduhoplovstva, što se neizostavno reflektovalo na samu sadržinu propisa, ali i na obaveze pridruženih strana predviđene ESAA sporazumom.

Imajući u vidu da pridružene strane, među kojima je i Republika Srbija, mogu postati deo Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja samo potpunom primenom važećih EU pravila, bilo je neophodno izvršiti reviziju Aneksa I ESAA sporazuma, a navedenu odluku mora primeniti i objaviti je u svom službenom glasilu.

Nakon obrazloženja, Odbor je jednoglasno usvojio ovaj Predlog zakona.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Nevena Veinović, Bojan Torbica, Snežana Petrović, Goran Pekarski, mr Slavenko Unković, Milan Urošević, Milosav Milojević, Maja Grbić, Samir Tandir, Adrijana Pupovac, Milutin Mrkonjić i Ivana Nikolić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Četvrtak, 18. mart 2021. | Šesta sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije 18.03.2021.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6