Sreda, 1. decembar 2004. - Utorak, 14. decembar 2004.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini

Za Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, koja je počela 1. decembra 2004. godine, Narodna skupština je usvojila sledeći dnevni red:1. Predlog zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća, koji je podnela Vlada Republike Srbije,2. Predlog zakona o izmeni Zakona o izdavanju publikacija, koji je podnela Vlada Republike Srbije,3. Predlog zakona o elektronskom potpisu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,4. Predlog zakona o državljanstvu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,5. Predlog zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,6. Predlog zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,7. Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, koji je podnela Vlada Republike Srbije,8. Predlog zakona o zaštiti životne sredine, koji je podnela Vlada Republike Srbije,9. Predlog zakona o prestranku važenja pojedinih zakona , koji je podnela Vlada Republike Srbije,10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada Republike Srbije,11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada Republike Srbije,13. Predlog zakona o fiskalnim kasama, koji je podnela Vlada Republike Srbije,14. Predlog zakona o izmirivanju obaveza Republike Srbije prema Narodnoj banci Srbije, koji je podnela Vlada Republike Srbije,15. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada Republike Srbije,16. Predlog zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja, koji je podnela Vlada Republike Srbije,17. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je podnela Vlada Republike Srbije,18. Predlog zakona o raspodeli transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade u 2005. godini, koji je podnela Vlada Republike Srbije,19. Predlog zakona o dopuni Zakona o Agenciji za privatizaciju, koji je podnela Vlada Republike Srbije,20. Predlog zakona o Vladi, koji je podnela Vlada Republike Srbije,21. Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i zakonitosti postupanja nadležnih državnih organa u postupku privatizacije preduzeća «Knjaz Miloš» iz Aranđelovca, koji je podnela grupa od 82 narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka,22. Izbor potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije, na predlog grupe od 33 narodna poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka –Boris Tadić,23. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina, koji je podnela Vlada Republike Srbije.


Za Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini, koja je počela 1. decembra 2004. godine, Narodna skupština je usvojila sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
2. Predlog zakona o izmeni Zakona o izdavanju publikacija, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
3. Predlog zakona o elektronskom potpisu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
4. Predlog zakona o državljanstvu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
5. Predlog zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
6. Predlog zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
7. Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
8. Predlog zakona o zaštiti životne sredine, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
9. Predlog zakona o prestranku važenja pojedinih zakona , koji je podnela Vlada Republike Srbije,
10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
13. Predlog zakona o fiskalnim kasama, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
14. Predlog zakona o izmirivanju obaveza Republike Srbije prema Narodnoj banci Srbije, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
15. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
16. Predlog zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
17. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
18. Predlog zakona o raspodeli transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade u 2005. godini, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
19. Predlog zakona o dopuni Zakona o Agenciji za privatizaciju, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
20. Predlog zakona o Vladi, koji je podnela Vlada Republike Srbije,
21. Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i zakonitosti postupanja nadležnih državnih organa u postupku privatizacije preduzeća «Knjaz Miloš» iz Aranđelovca, koji je podnela grupa od 82 narodna poslanika poslaničke grupe Srpska radikalna stranka,
22. Izbor potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije, na predlog grupe od 33 narodna poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka –Boris Tadić,
23. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina, koji je podnela Vlada Republike Srbije.

Na početku sednice, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković je obavestio narodne poslanike da je za predsednika Poslaničke grupe Demokratska stranka-Boris Tadić određen narodni poslanik Dušan Petrović.

Prvog dana rada Narodna skupština je obavila pretres u načelu i u pojedinostima o Predlogu zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća i o Predlogu zakona o izmeni Zakona o izdavanju publikacija.
U popodnevnom delu rada Narodna skupština je započela pretres u načelu o Predlogu zakona o elektronskom potpisu.

Predsednik Marković je obavestio Narodnu skupštinu da je Vlada Republike Srbije povukla iz procedure Predlog zakona o Vladi.

Drugog dana rada (2. decembar) Narodna skupština je zaključila načelni i pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o elektronskom potpisu i započela pretres u načelu o Predlogu zakona o državljanstvu Republike Srbije.

Trećeg dana rada (3. decembar) Narodna skupština je obavila pretres u načelu i u pojedinopstima o Predlogu zakona o državljanstvu Republike Srbije i počela zajednički načelni pretres o predlozima zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životnre sredine i o zaštiti životne sredine.

Četvrtog dana rada (6. decembar) Narodna skupština je zaključila zajednički načelni pretres o predlozima zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i o zaštiti životne sredine.

U nastavku rada, Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o predlozima zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. U popodnevnom delu rada, Narodna skuppština je otpočela pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o zaštiti životne sredine.

Petog dana rada (7. decembar) Narodna skupština je zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o zaštiti životne sredini i pretres u načelu i u pojedinostima o Predlogu zakona o prestanku važenja pojedinih zakona.

U popodnevnom delu rada Narodna skupština je počela zajednički načelni pretres o predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o porezima na imovinu i Zakona o akcizama i predlozima zakona o fiskalnim kasama, o izmirivanju obaveza Republike Srbije Narodnoj banci Srbije i o porezu na premije neživotnih osiguranja.

Šestog dana rada (8. decembar) Narodna skupština je obavila zajednički načelni pretres o predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o porezima na imovinu, Zakona o akcizama, predlozima zakona o fiskalnim kasama , o izmirivanju obaveza Republike Srbije prema Narodnoj banci Srbije i o porezu na premije neživotnoh osiguranja.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština je počela pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.

Sedmog dana rada ( 9. decembar ) Narodna skupština je obavila raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, Predlogu zakona o fiskalnim kasama i Predlogu zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja.

U nastavku rada, narodni poslanici otpočeli su zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i Predlogu zakona o raspodeli transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade u 2005. godini. Predloge zakona obrazložio je Mlađan Dinkić, ministar finansija.

Osmog dana rada ( 10. decembar ) Narodna skupština je nastavila zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i Predlogu zakona o raspodeli transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade u 2005. godini.

Devetog dana rada (11. decembar) Narodna skupština je obavila zajednički načelni pretres o predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i zakona o raspodeli transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije i učešću opštin, gradova i Grada Beograda u porezu na zarade u 2005. godini.

Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i započela pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o raspodeli transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije i učešću opština, gradova i Grada Beograda u porezu na zarade u 2005. godini.

Desetog dana rada (13. decembar) Narodna skupština je zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o raspodeli transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije i učešću opština, gradova i Grada Beograda u poezu na zarade u 2005. godini.

U nastavku rada, Narodna skupština je obavila pretres u načelu i u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločina i Predlogu zakona o dopuni Zakona o Agenciji za privatizaciju.

Narodna skupština je obavila i jedinstveni pretres o Predlogu odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i zakonitosti postupanja nadležnih državnih organa u postupku privatizacije preduzećam «Knjaz Miloš» iz Aranđelovca i pretres o Predlogu kandidata za potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije.

Predsednik Narodne skupštine Predrag Marković je odredio Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Šeste sednice u utorak, 14. decembra u 11 časova.

U Danu za glasanje (14. decembar) Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća, Predlog zakona o izmeni Zakona o izdavanju publikacija, Predlog zakona o elektronskom potpisu i Predlog zakona o državljanstvu.

Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, o integrisanom sprečavanju i kontroli zasgađivanja životne sredine i o zaštiti životne sredine, kao i Predlog zakona o prestanku važenja pojedinih zakona.

U nastavku rada Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o porezima na imovinu i Zakona o akicizama, zatim, Predlog zakona o izmirivanju obaveza republike Srbije prema Narodnoj banci Srbije i Predlog zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja.

Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, Predlog zakona o raspodeli transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije i učešću opština, gradova i Grada Beograda u porezu na zaradu u 2005. godini, Predlog zakona o dopuni Zakona o Agenciji za privatizaciju, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku protiv učinilaca ratnih zločinaca i Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i zakonitosti postupanja nadležnih državnizh organa u postupku privatizacije preduzeća «Knjaz Miloš» iz Aranđelovca.

Narodna skupština je za potpredsednika Narodne skupštine izabrala narodnog poslanika Milana Markovića.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima, predsednik Narodne skupštine Predrag Marković je zaključio Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2004. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2