22. oktobar 2021. Učesnice i učesnici radionice Ženske parlamentarne mreže

22. oktobar 2021. Učesnice i učesnici radionice Ženske parlamentarne mreže

Petak, 22. oktobar 2021.

Ženska parlamentarna mreža održala je tribinu u Priboju u okviru prve u nizu poseta okruzima širom Srbije

Radionica posvećena Zakonu o rodnoj ravnopravnosti i lokalnim samoupravama – mogućnostima i izazovima, održana je 22. oktobra u Domu kulture Pivo Karamatijević u Priboju.


Učesnici radionice bile su članice Ženske parlamentarne mreže, predstavnice i predstavnici lokalne samouprave Zlatiborskog upravnog okruga i lokalnih nevladinih organizacija.

Ovom radionicom, započeta je serija poseta lokalnim samoupravama, u saradnji Ženske parlamentarne mreže sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost, UNDP i OEBS, na kojima će se razgovarati o izazovima i neophodnim mehanizmima za primenu Zakona o rodnoj ravnopravnosti na nacionalnom i lokalnim nivoima. Pažnja će biti posvećena i zastupljenosti žena na mestima odlučivanja u lokalnim samoupravama, upotrebi alata za rodnu ravnopravnost u radu lokalne samouprave i stepenu primene rodno odgovornog budžetiranja.Razgovaraće se i o radu lokanih nevladinih organizacija koje se bave temom rodne ravnpravnosti.

Na otvaranju radionice u Priboju, obratile su se koordinatorke Ženske parlamentarne mreže.

Milanka Jevtović Vukojičić je istakla da je ŽPM formirana 2013. godine, i da su u njenom članstvu parlamentarke bez obzira na političko opredeljenje, što znači da je ova Mreža razvila kulturu dijaloga i međusobnog uvažavanja. „Naše zajedničke aktivnosti usmerene su na poštovnje ljudskih prava i sloboda“, navela je ona. Jevtović Vukojičić je istakla i da je bitno čuti mišljenja, predloge i sugestija sa lokala, kako bismo nastavili da radimo u kontinuitetu na ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja, ukazujući da je cilj broj 5 upravo rodna ravnopravnost.

Snežana Paunović se zahvalila prethodnim generacijama narodnih poslanica, koje su 2013. godine učestvovale u formiranju ŽPM. Najveći uspeh ŽPM je što je uspela da preskoči postojeći politički jaz, istakla je Paunović i dodala i da su danas dve ministarke u Vladi osnivačice ove Mreže – Gordana Čomić i Marija Obradović. Žene koje se dogovore o zajedničkom cilju, mogu sve da ostvare, navela je ona i ukazala da su članice Ženske parlamentarne mreže uspele da iniciraju promene zakona, te da bude uvedeno rodno budžetiranje, kao i obaveza zastupljenosti 40 odsto žena u parlamentu, zahvaljujući čemu danas u Parlamentu imamo značajan procenat mladih narodnih poslanica, koje su iskoračile u politiku.

Nataša Mihailović Vacić istakla je da je na zakonodavnom i normativnom planu kompletiran posao, usvajanjem Zakona o rodnoj ravnopravnposti i Zakona o zabrani diskriminacije, kao i usvajanjem Strategije o rodnoj ravnopravnosti do 2030. godine, i da to pokazuje jasnu opredeljenost države, iako je još puno posla ostalo da se uradi. Društva u kojima je postignuta rodna ranopravnost su funkcionalna društva, a žene u politici doprinose trajnom miru i stabinosti i unose novi kavalitet i napredak u društvu, zaključila je Mihailović Vacić.

Učesnicama radionice obratio se i predsednik Skupštine opštine Priboj Boris Mrdović, navodeći kako je obezbeđivanjem investicija u Priboju u prethodnom periodu, došlo da jačanje radne snage i ekonomskog osnaživanja žena, kao i do zaustavljanja migracije stanovništva iz Priboja. Mrdović je naveo i da je lokalna samouprava u prethodnom odborničkom sazivu formirala odborničku žensku mrežu, da je usvojena i Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti, kao i Strategija i Akcioni plan rodne ravnopravnosti. Takođe, opština sprovodi i zakonsku obavezu rodnog budžetiranja.

Predstavnica Misija OEBS u Srbiji Agnes Bodens istakla je da se u Srbiji beleži kontinuirani napredak, kada je u pitanju učešće žena u politici, ali da je i dalje puno posla pred svima nama. Istraživanje koje je sproveo OEBS u Srbiji pokazuje da preko 25 odsto žena poznaje bar jednu ženu koja je bila žrtva porodičnog ili partnerskog nasilja, ukazala je ona i naglasila da kulturne norme doprinose održavanju nejednakosti. Pohvalila je donošenje novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti i navela da je puna primena ovog zakona, naročito na lokalnom nivou, od ključne važnosti, za šta je neophodno učešće celog društvo. Pohvalila je rad ŽPM, koja je uvek bila nadpartijska u svom radu.

Predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji Ivica Stevanović naglasio je velika dostignuća u radu ŽPM, imajući u vidu da je usvojen izborni zakon koji obezbeđuje učešće od 40 osto žena u parlamentu, kao i novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti. Naveo je i značaj sticanja uvida u položaj žena na lokalu, čime doprinose ovakvi skupovi.

Panel, na kojem je bilo reči o novom Zakonu o rodnoj ravopravnosti, moderirala je članica ŽPM Milanka Jevtović Vukojičić, a govorili su Nataša Okilj, UNDP konsultantkinja/SKGO savetnica za rodnu ravnopravnost i antidiskriminaciju i koordinatorka SKGO mreže za rodnu ravnopravnost, i predstavnica opštine Priboj.

Jedan panel bio je posvećen lokalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost i rodno odgovorno budžetiranje, koji je moderirala članica ŽPM Samira Ćosović, a na kojem su izlagale Nataša Okilj ispred UNDP i SKGO i predstavnica opštine Priboj.

Panel posvećen o ženama u lokalnoj zajednici i primeni rodne ravnopravnosti u praksi, moderirala je članica ŽPM Dijana Radović , a o toj temi su govorile i predstavnica Udruženja žena „Sačuvajmo selo“, iz Priboja i predstavnica lokalne samouprave.

Nakon svake sesije, vođena je diskusija tokom koje su članice Ženske parlamentarne mreže i predstavnice lokalnih samouprava i nevladinih organizacija, iznosile svoje stavove i iskustva na temu rodne ravnopravnosti i mogućnostima i izazovima za punu primenu Zakona o rodnoj ravnopravnosti, na nacionalnom i na loklanim nivoima.

Radionici u Priboju prisustvovale su sledeće članice Ženske paramentarne mreže: Milanka Jevtović Vukojičić, Dijana Radović, Misala Pramenković, Snežana Paunović, Samira Ćosović, Nataša Mihailović Vacić, Ana Beloica, Milica Dačić, Jelena Obradović, Mirela Radenković, Miljana Sakić, Sandra Joković, Milica Nikolić, Dunja Simonović Bratić i Snežana Petrović.


Video (1)

Petak, 22. oktobar 2021. | Zakon o rodnoj ravnopravnosti i lokalne samouprave – mogućnosti i izazovi 22.10.2021.