Sreda, 15. jun 2011.

Šesnaesta sednica Odbora za lokalnu samoupravu

Na Šesnaestoj sednici Odbora za lokalnu samoupravu razmatran je u načelu Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji je podnela grupa od 24 narodna poslanika Poslaničke grupe Ujedinjeni regioni Srbije.


Mlađan Dinkić, predsednik Poslaničke grupe URS i predstavnik predlagača, istakao je da je za decentralizaciju potrebno da lokalne samouprave manje zavise od transfera iz državnog budžeta, da imaju jake lokalne finansije, što se postiže predloženim izmenama i dopunama Zakona. Predviđa se da se najveći deo prihoda opština i gradova, 80 procenata, ostvaruje porezom na prihode građana.

Smanjenje transfera iz državnog budžeta podrazumeva da se za grad Beograd, kao najbogatiji, potpuno obustavi transfer sredstava iz državnog budžeta, da se za razvijene gradove ostvare duplo manji transferi od postojećih, a da najsiromašnije opštine, iz treće i četvrte kategorije dobijaju neizmenjen iznos transfera, kao i novoustanovljeni transfer solidarnosti (uštedom u budžetu smanjenjem finansiranja bogatijih jedinica lokalne samouprave).

Nakon izlaganja predstavnika predlagača, Mlađana Dinkića, usledila je rasprava članova Odbora, koja se ticala pitanja kapaciteta lokalnih samouprava da uspešno obavljaju svoje nadležnosti i pitanja postizanja planiranog efekta transfera sredstava predviđenih Predlogom zakona. Predstavnik predlagača i članovi Odbora su se složili da je pitanje decentralizacije ozbiljno državno pitanje i da ga ne treba politizovati, već naći najbolje rešenje.

Članovi Odbora su nakon rasparve usvojili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave u načelu, a za izvestioca Odbora na sednici Narodne skupštine je izabran zamenik predsednika Odbora Mihailo Purić.

U nastavku sednice, predsednik Stalne konferencije gradova i opština, Saša Paunović izneo je stav da se Predlogom zakona daje više sredstava i više slobode lokalnim samoupravama za trošenje sredstava, ali da je sporan predložen način transfera porezom na prihode građana, jer je to manje siguran izvor od transfera iz republičkog budžeta.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Jovan Palalić.

Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31