Utorak, 23. februar 2021.

Četvrta i Peta sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

Odbor za kontrolu službi bezbednosti, na sednicama zatvorenim za javnost održanim 23. februara 2021. godine, razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Vojnobezbednosne agencije za period do 30. septembra 2020. godine, kao i izveštaje o radu generalnog inspektora službi Ministarstva odbrane za 2020. godinu.


Članovi Odbora pozitivno su ocenili izveštaje Vojnobezbednosne agencije i konstatovali da je u izveštajnom periodu Agencija uspešno realizovala sve planirane kao i vanredne zadatke. Tokom veoma izazovnog perioda i u specifičnim okolnostima prouzrokovanim pandemijom, VBA je uspela da obezbedi realizaciju svih zadataka bezbednosne i kontraobaveštajne zaštite iz svoje nadležnosti.

Pozitivno je ocenjena saradnja VBA sa organima rukovođenja i komandovanja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i saradnja sa drugim nadležnim organima u Republici Srbiji i partnerskim službama drugih država, čime je obezbeđeno pravovremeno otkrivanje i procenjivanje indikatora ugrožavanja bezbednosti sistema odbrane i preduzimanje efikasnih mera kontraobaveštajne i bezbednosne zaštite Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Članovi Odbora pozitivno su ocenili angažovanje pripadnika VBA tokom vanrednog stanja i njihovo aktivno učešće u Timu za komandovanje i praćenje angažovanja snaga Vojske Srbije na pružanju podrške civilnim vlastima tokom borbe sa pandemijom.

Tokom razmatranja izveštaja generalnog inspektora službi Ministarstva odbrane, članovi Odbora konstatovali su da se dosadašnja praksa izuzetno dobre saradnje sa generalnim inspektorom pokazala obostrano korisnom, i da je objektivan i nepristrasan rad generalnog inspektora doprineo poboljšanju zakonitosti i pravilnosti rada službi bezbednosti Ministarstva odbrane. Odbor je pozdravio pozitivne ocene o zakonitosti i pravilnosti rada službi bezbednosti Ministarstva odbrane koje je za izveštajni period izneo generalni inspektor i zaključio da službe bezbednosti i ubuduće treba da nastave sa primenom svih eventualnih preporuka generalnog inspektora. Saradnja Odbora i generalnog inspektora nastaviće se i u narednom periodu naročito u pogledu nadzora zakonitosti primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka.

Sednici je predsedavao mr Igor Bečić, predsednik Odbora, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandar Marković, Goran Pekarski, Slaviša Bulatović, Milimir Vujadinović, Vladan Zagrađanin, Borisav Kovačević, Ilija Životić i Justina Pupin Košćal.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
četvrtak, 15. april

Ceo kalendar dogadjaja