Četvrtak, 19. maj 2011.

Četrdeset prva sednica Odbora za evropske integracije

Odbor je na ovoj sednici doneo ZAKLJUČAK Kojim: 1. Poziva Vladu Srbije da preduzme sve korake na koje je ovlašćena kao nosilac izvršne vlasti kako bi problem ugroženosti bezviznog režima bio otklonjen, posebno vodeći računa o osetljivoj ravnoteži između interesa da se očuva bezvizni režim i smanji broja tražilaca azila i nepovredivosti ljudskih prava, a naročito prava na slobodu kretanja, zabrane diskriminacije i prava na traženje azila, garantovanih unutrašnjim pravnim poretkom i međunarodnim dokumentima.


Odbor je na ovoj sednici doneo

ZAKLJUČAK

Kojim:

1. Poziva Vladu Srbije da preduzme sve korake na koje je ovlašćena kao nosilac izvršne vlasti kako bi problem ugroženosti bezviznog režima bio otklonjen, posebno vodeći računa o osetljivoj ravnoteži između interesa da se očuva bezvizni režim i smanji broja tražilaca azila i nepovredivosti ljudskih prava, a naročito prava na slobodu kretanja, zabrane diskriminacije i prava na traženje azila, garantovanih unutrašnjim pravnim poretkom i međunarodnim dokumentima. Nijedna mera ne sme imati diskriminatorni karakter niti podsticati netrpeljivost prema grupama ili manjinama iz kojih potiče najveći broj tražilaca azila;

2. Apeluje na sve državne organe, učesnike političkog života, institucije i medije da u javnosti promovišu vrednosni, a ne samo materijalni i finansijski aspekt integracija u Evropsku uniju, naglašavajući vrlo precizno da bezvizni režim ne podrazumeva pravo da se u zemlje Šengen zone odlazi sa namerom da se u njima nelegalno boravi, radi ili traži bilo kakva vrsta materijalnih ili socijalnih davanja na teret tih zemalja;

3. Podržava inicijativu i spreman je da aktivno učestvuje u pripremi potrebnih predloga izmena i dopuna zakona, uključujući izmene krivičnog zakonodavstva, usmerenih na suzbijanje problema nelegalnog organizovanja prebacivanja ljudi u zemlje Šengen zone, zloupotrebe teškog položaja ljudi koji su podložni manipulacijama i postaju žrtve organizovanog kriminala, vodeći računa o obavezama koje proističu iz postojećih garancija ljudskih prava; poziva člana Vlade nadležnog za evropske integracije da redovno izveštava Odbor o preduzetim merama;

4. Upozorava da se zabrinutost za status bezviznog režima i pravo građana da slobodno i bez viza putuju ne sme pretvorati u osnov za osudu ili stigmatizaciju bilo koje etničke, nacionalne ili druge grupe, niti se zbog problema koji se može rešiti sme stvarati atmosfera u kojoj će se u tim grupama tražiti krivci za nastale probleme;

5. Smatra da je najvažnije da se ulože dodatni napori državnih organa na efikasnijem suzbijanju raširenog siromaštva u određenim delovima Srbije, visoke stope nezaposlenosti, niskog stepena obrazovanja i drugih ekonomskih i socijalnih uzroka odlaska u zemlje Šengen zone u cilju nelegalnog zapošljavanja u tim zemljama ili dobijanja novčane naknade tokom perioda odlučivanja o podnetim zahtevima za azil.

Na ovoj sednici, Odbor je podneo inicijativu za izmenu Krivičnog zakonika, s ciljem da se krivično delo zloupotreba službenog položaja uskladi sa evropskim standardima.
Sednici je predsedavao Laslo Varga, predsednik Odbora.

Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3