Utorak, 14. februar 2017.

Četiri godine aktivnosti i rezultata ŽPM Srbije

Ženska parlamentarna mreža Srbije formirana je u Narodnoj skupštini Republike Srbije pre četiri godine, 14. februara 2013. godine, prvi put u istoriji Parlamenta Srbije, posle uvođenja kvota sistema na parlamentarnim izborima održanim 6. maja 2012.godine.


Na tim izborima je najmanje svaki treći kandidat na poslaničkim listama trebalo da bude manje zastupljeni pol, odnosno žena. Tada su izabrane 84 žene od 250 narodnih poslanika.

Žensku parlamentarnu mrežu Srbije čine narodne poslanice okupljene oko pet ciljeva: zdravlje žena i porodice, borba protiv nasilja nad ženama i decom, ekonomsko osnaživanje žena, obrazovanje žena i promocija ženskog znanja, kao i veće učešće žena u političkom i javnom životu.

Za četiri godine aktivnog rada Ženska parlamentarna mreža Srbije je, u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, Kancelarijom poverenika za ravnopravnost, civilnim sektorom, međunarodnim organizacijama, u Srbiji postigla značajne rezultate, od kojih izdvajamo:

  • izmenu Krivičnog zakona u saradnji sa Incest trauma centrom, po kojoj seksualni delikt nad maloletnicima u Srbiji više ne zastareva; uvođenje više sadržaja u udžbenike za osnovnu i srednju školu koji govore o seksualnom zlostavljanju, odnosno kako prepoznati i pružiti otpor;
  • usvajanje Zakona o sprečavanju nasilja nad ženama i u porodici, koji stupa na snagu 1. jula ove godine;
  • zajedničkim radom sa Ministarstvom finansija, civilnim i međunarodnim organizacijama u Srbiji uvele smo rodno odgovorno budžetiranje, kao deo Zakona o budžetu, sa ciljem pravednije raspodele postojećih budžetskih sredstava za potrebe muškarca i žena, kao krajnjih korisnika;
  • pokretanje i organizacija četiri nacionalne konferencije koje jednom godišnje okupljaju odbornice svih gradova i opština Srbije, gde učestvuje oko 1000 odbornica sa ciljem njihovog osnaživanja i umrežavanja. Rezultat ovih konferencija su 53 formirane odborničke mreže širom Srbije;
  • ŽPM Srbije je inicirala i regionalno umrežavanje parlamentarki jugoistočne Evrope, na međunarodnoj konferenciji održanoj u Beogradu 2-3. marta 2015. godine, sa ciljem zajedničke saradnje u oblasti rodne ravnopravnosti.
Prioriteti rada ŽPM u narednom periodu biće donošenje novih zakona i nadzor nad sprovođenjem aktuelnih zakonskih rešenja, širenje svesti o ženskoj solidarnosti, afirmacija rodne ravnopravnosti na svim nivoima odlučivanja, zalaganje za učešće 50 odsto žena u izvršnoj vlasti, jednaku platu muškaraca i žena za isti posao, aktivnije angažovanje žena u lokalnim politikama, kao i veća medijska vidljivost Ženske parlamentarne mreže sa ciljem stvaranja boljih uslova života i rada 51,7 odsto žena, koliko nas ima u stanovništvu Srbije.P U S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Četvrtak, 24. maj

Ceo kalendar događaja