Донета акта

Назив Датум Службени гласник Врста акта Преузми
Oдлукa о именовању чланова Надзорног одбора за изборну кампању 14. фебруар 2022. 20/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о проглашењу Акта о промени Устава Републике Србије 9. фебруар 2022. 16/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о проглашењу Уставног закона за спровођење Акта о промени Устава Републике Србије 9. фебруар 2022. 16/22 Одлука PDF , DOC
Аутентично тумачење одредбе члана 10. став 1. Закона о интероперабилности железничког система ("Службени гласник РС", број 41/18) 9. фебруар 2022. 16/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавним тужиоцима 9. фебруар 2022. 16/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 9. фебруар 2022. 16/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 9. фебруар 2022. 16/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 9. фебруар 2022. 16/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу и именовању у Републичку изборну комисију 9. фебруар 2022. 16/22 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору чланова Националног савета за високо образовање 4. фебруар 2022. 13/22 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању чланова Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у висoком образовању 4. фебруар 2022. 13/22 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2020. годину 29. децембар 2021. 130/21 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2020. годину 29. децембар 2021. 130/21 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2020. годину 29. децембар 2021. 130/21 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2020. годину 29. децембар 2021. 130/21 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за спречавање корупције за 2020. годину 29. децембар 2021. 130/21 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2020. годину 29. децембар 2021. 130/21 Закључак PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2022. годину 29. децембар 2021. 130/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2022. годину 29. децембар 2021. 130/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2022. годину 29. децембар 2021. 130/21 Одлука PDF , DOC
Одлука o давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Комисије за хартије од вредности за 2021. годину 29. децембар 2021. 130/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета Комисије за заштиту конкуренције 29. децембар 2021. 130/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 29. децембар 2021. 130/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавних тужилаца 23. децембар 2021. 126/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета Регулаторног тела за електронске медије 23. децембар 2021. 126/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета Регулаторног тела за електронске медије 23. децембар 2021. 126/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 15. децембар 2021. 125/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Високог савета судства из реда судија aпелационих судова 15. децембар 2021. 125/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани 15. децембар 2021. 125/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Управног суда 15. децембар 2021. 125/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције два члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 15. децембар 2021. 125/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије 15. децембар 2021. 125/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 2. децембар 2021. 117/21 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом представљања Извештаја Европске комисије о Републици Србији за 2021. годину 2. децембар 2021. 117/21 Закључак PDF , DOC
Акт о промени Устава Републике Србије 30. новембар 2021. 115/21 Акт PDF , DOC
Одлука о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије 30. новембар 2021. 115/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о допунама Одлуке о престанку функције и именовању у Републичку изборну комисију 29. новембар 2021. 114/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о престанку функције и именовању у Републичку изборну комисију 29. новембар 2021. 114/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Националног савета за културу 26. новембар 2021. 112/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу чланова Националног савета за културу 26. новембар 2021. 112/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2022. годину 23. новембар 2021. 110/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2022. годину 23. новембар 2021. 110/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2022. годину 23. новембар 2021. 110/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2022. годину 23. новембар 2021. 110/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и чланова Комисије за хартије од вредности 17. новембар 2021. 109/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору два члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 17. новембар 2021. 109/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судије који се први пут бира на судијску функцију 17. новембар 2021. 109/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 17. новембар 2021. 109/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Куршумлији 17. новембар 2021. 109/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 3. новембар 2021. 103/21 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о допуни Одлуке о престанку функције и именовању у Републичку изборну комисију 3. новембар 2021. 103/21 Одлука PDF , DOC
Oдлука о образовању Комисије за етику 27. октобар 2021. 101/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину 26. октобар 2021. 100/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину 26. октобар 2021. 100/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2021. годину 26. октобар 2021. 100/21 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања годишњег извештаја о раду комисије за заштиту конкуренције за 2020. годину 14. октобар 2021. 97/21 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања извештаја о раду државне ревизорске институције за 2020. годину 14. октобар 2021. 97/21 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања годишњег извештаја о раду агенције за енергетику републике србије за 2020. годину 14. октобар 2021. 97/21 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања извештаја о раду фискалног савета за 2020. годину 14. октобар 2021. 97/21 Закључак PDF , DOC
Oдлукa о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 14. октобар 2021. 97/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усвајању Кодекса понашања народних посланика 23. септембар 2021. 93/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору вицегувернера Народне банке Србије 9. септембар 2021. 87/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 9. септембар 2021. 87/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 9. септембар 2021. 87/21 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору Републичког јавног тужиоца 22. јул 2021. 74/21 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору председника судова 22. јул 2021. 74/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета Регулаторног тела за електронске медије 22. јул 2021. 74/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 14. јул 2021. 71/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Прекршајног суда у Зрењанину 7. јул 2021. 69/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 7. јул 2021. 69/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о прихватању Извештаја о раду Канцеларије за Косово и Метохију (у периоду од маја 2019. године до јуна 2021. године) 23. јун 2021. 63/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о прихватању Извештаја о преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини од маја 2019. до 15. јуна 2021. године 23. јун 2021. 63/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 16. јун 2021. 62/21 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Комисије за контролу државне помоћи за 2020. годину 10. јун 2021. 59/21 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. јануара 2020. до 31. децембра 2020. године 10. јун 2021. 59/21 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о спроведеном мониторингу Канцеларије за јавне набавке за 2020. годину 10. јун 2021. 59/21 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Годишњег извештаја Комисије за хартије од вредности за 2020. годину 10. јун 2021. 59/21 Закључак PDF , DOC
Одлука о прихватању предлога за промену Устава Републике Србије 7. јун 2021. 58/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета Регулаторног тела за електронске медије 20. мај 2021. 51/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Прекршајног суда у Лазаревцу 13. мај 2021. 48/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 13. мај 2021. 48/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 6. мај 2021. 46/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 6. мај 2021. 46/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину 22. април 2021. 40/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину 22. април 2021. 40/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2021. годину 22. април 2021. 40/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2021. годину 22. април 2021. 40/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција 20. април 2021. 39/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Смедереву 14. април 2021. 38/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 14. април 2021. 38/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 14. април 2021. 38/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придржавање 14. април 2021. 38/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 14. април 2021. 38/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Врховног касационог суда 8. април 2021. 36/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о проглашењу старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од изузетног значаја 7. април 2021. 35/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Прекршајног суда у Неготину, Основног суда у Крушевцу и Основног суда у Новом Пазару 7. април 2021. 35/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности - за заштиту података о личности 25. март 2021. 30/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судије који се први пут бира на судијску функцију 25. март 2021. 30/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о Програму званичне статистике у периоду од 2021. до 2025. године 18. март 2021. 24/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 18. март 2021. 24/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 18. март 2021. 24/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 18. март 2021. 24/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 18. март 2021. 24/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника, заменика председника и чланова Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 11. март 2021. 21/21 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Већа Агенције за спречавање корупције 11. март 2021. 21/21 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Годишњег извештаја о раду Агенције за енергетику Републике Србије за 2019. годину 11. март 2021. 21/21 Закључак PDF , DOC
Oдлукa о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 4. март 2021. 19/21 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Годишњег извештаја о раду Комисије за заштиту конкуренције за 2019. годину 26. фебруар 2021. 17/21 Закључак PDF , DOC
Аутентично тумачењe одредбе члана 2. став 1. тачке 3) Закона о спречавању корупције ("Службени гласник", бр. 35/19 и 88/19) 11. фебруар 2021. 11/21 Аутентично тумачење PDF , DOC
Аутентично тумачењe одредбе члана 64. став 1. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 73/18, 27/18-др. закон, 67/19 и 6/20-др. закони) 11. фебруар 2021. 11/21 Аутентично тумачење PDF , DOC
Oдлукa о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 28. јануар 2021. 6/21 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 28. јануар 2021. 6/21 Одлука PDF , DOC
Oдлука о давању сагласности на Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2021. годину 28. јануар 2021. 6/21 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2019. годину 28. јануар 2021. 6/21 Закључак PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 28. јануар 2021. 6/21 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом представљања Извештаја Европске комисије о Републици Србији за 2020. годину 29. децембар 2020. 159/20 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2019. годину 26. децембар 2020. 157/20 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2019. годину 26. децембар 2020. 157/20 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2019. годину 26. децембар 2020. 157/20 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2019. годину 26. децембар 2020. 157/20 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске институције за 2019. годину 26. децембар 2020. 157/20 Закључак PDF , DOC
Oдлукa о усвајању Кодекса понашања народних посланика 24. децембар 2020. 156/20 Одлука PDF , DOC
Одлукa о престанку функције председника Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 23. децембар 2020. 154/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 23. децембар 2020. 154/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и једног члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 23. децембар 2020. 154/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца и из реда професора правног факултета 23. децембар 2020. 154/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Високог савета судства из реда судија 23. децембар 2020. 154/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 23. децембар 2020. 154/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 23. децембар 2020. 154/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Апелационог суда у Крагујевцу и председника Привредног суда у Београду 23. децембар 2020. 154/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару, Основном јавном тужилаштву у Лебану и Основном јавном тужилаштву у Бечеју 23. децембар 2020. 154/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Фискалног савета 17. децембар 2020. 152/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије 17. децембар 2020. 152/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије 17. децембар 2020. 152/20 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2021. годину 10. децембар 2020. 149/20 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину 10. децембар 2020. 149/20 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2021. годину 10. децембар 2020. 149/20 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2021. годину 10. децембар 2020. 149/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. годину 10. децембар 2020. 149/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. децембар 2020. 149/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. децембар 2020. 149/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. децембар 2020. 149/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. децембар 2020. 149/20 Одлука PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције за 2019. годину 2. децембар 2020. 145/20 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Фискалног савета за 2019. годину 2. децембар 2020. 145/20 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године 2. децембар 2020. 145/20 Закључак PDF , DOC
Закључак поводом разматрања Годишњег извештаја Комисије за хартије од вредности за 2019. годину 2. децембар 2020. 145/20 Закључак PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2021. годину 2. децембар 2020. 145/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Комисије за хартије од вредности за 2020. годину 2. децембар 2020. 145/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2021. годину 2. децембар 2020. 145/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Комисије за хартије од вредности 2. децембар 2020. 145/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције члана Фискалног савета 26. новембар 2020. 144/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 26. новембар 2020. 144/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 26. новембар 2020. 144/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 26. новембар 2020. 144/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 26. новембар 2020. 144/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 26. новембар 2020. 144/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 26. новембар 2020. 144/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Повереника за заштиту равноправности 26. новембар 2020. 144/20 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2020. годину 12. новембар 2020. 135/20 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2020. годину 12. новембар 2020. 135/20 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020. годину 12. новембар 2020. 135/20 Одлука PDF , DOC
Одлукa о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. годину 12. новембар 2020. 135/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Владе 28. октобар 2020. 130/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању заменика генералног секретара Народне скупштине Републике Србије 24. октобар 2020. 127/20 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о престанку функције и именовању у Републичку изборну комисију 24. октобар 2020. 127/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 22. октобар 2020. 125/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању генералног секретара Народне скупштине 22. октобар 2020. 125/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о броју и избору потпредседника Народне скупштине 22. октобар 2020. 125/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Народне скупштине 22. октобар 2020. 125/20 Одлука PDF , DOC