Донети акти

Назив Датум Врста акта Преузми
Одлука о избору заменика јавних тужилаца 27. фебруар 2012. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Високог савета судства из реда судија апелацоних судова 27. фебруар 2012. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2012. годину 26. децембар 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финасијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2011. годину 26. децембар 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 5. децембар 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Државног већа тужилаца из реда адвоката 5. децембар 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о потврђивању Финансијског плана Комисије за хартије од вредности за 2011. годину 22. новембар 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије 22. новембар 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције члану Комисије за хартије од вредности 22. новембар 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Статут Комисије за хартије од вредности 22. новембар 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 22. новембар 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање 18. октобар 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког завода за здравствено осигурање за 2011. годину 18. октобар 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2011. годину 18. октобар 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о накнади за рад у Националном савету за високо образовање 26. септембар 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о накнади за рад у Комисији за акредитацију и проверу квалитета 26. септембар 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција 26. септембар 2011. Одлука PDF , DOC
Декларацијa Народне скупштине Републике Србије о актуелном стању на Косову и Метохији након једностраних и насилних аката привремених институција самоуправе у Приштини 31. јул 2011. Декларација PDF , DOC
Одлука о избору председника и чланова Савета Агенције за енергетику Републике Србије 28. јул 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и чланова комисије за хартије од вредности 14. јул 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 14. јул 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 14. јул 2011. Одлука PDF , DOC
Залкључак о годишњем извештају о раду Агенције за борбу против корупције за 2010. годину 14. јул 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 5. јул 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о образовању комисије за контролу извршења кривичних санкција 5. јул 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о организацији и раду службе Народне скупштине 5. јул 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама одлуке о избору заменика чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 5. јул 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама одлуке о избору чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 5. јул 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије 25. мај 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције члану Комисије за хартије од вредности 25. мај 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Националног савета за високо образовање 25. мај 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Националног савета за културу 25. мај 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Националног просветног савета 25. мај 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 25. мај 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору три члана Савета Републичке Радиодифузне Агенције 5. мај 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација НСРС у међународним парламентарним институцијама 5. мај 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору изборних чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са сталном функцијом 31. март 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика чланова Одбора Народне скупштине 31. март 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о програму званичне статистике у периоду од 2011. до 2015. године 31. март 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Агенције за борбу против корупције 31. март 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Фискалног савета 31. март 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација НСРС у међунардоним парламентарним институцијама 31. март 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника, заменика председника и чланова Управног одбора Републичке агенције за електронске комуникације 31. март 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Високог савета судства из реда судија 31. март 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца са сталном функцијом 31. март 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета Републичке радиодифузне Агенције 31. март 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Здравственог савета Србије 31. март 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Владе 14. март 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2011. године 28. фебруар 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2011. године 28. фебруар 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о измени и допуни Пословника Народне скупштине 28. фебруар 2011. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Националног савета за високо образовање 29. децембар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 29. децембар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу члана Националног просветног савета 29. децембар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције заменика Заштитника грађана 29. децембар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на финансијски план Републичког завода за здравствено осигурање 29. децембар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на финансијски план Националне службе за запошљавање 29. децембар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, 29. децембар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу члана Националног просветног савета 29. децембар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 22. децембар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о обустави обавезе служења војног рока 15. децембар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација НСРС у међународним парламентарним институцијама 15. децембар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласност ... Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2010.годину 30. новембар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласност ... Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2010.годину 30. новембар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 30. новембар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о образовању и раду Стручне службе Повереника за заштиту равноправности 23. новембар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о Плану развоја здравствене заштите Републике Србије 23. новембар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутршњем уређењу и систематизацији... Повереника за заштиту равноправности 23. новембар 2010. Одлука PDF , DOC
Декларација Народне скупштине Републике Србије о осуди злочина учињених над припадницима српског народа и грађанима Србије 14. октобар 2010. Декларација PDF , DOC
Одлука о избору председника и чланова Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 12. октобар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Комисије за заштиту конкуренције 12. октобар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Комисије за заштиту конкуренције 12. октобар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 30. септембар 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 28. јул 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције гувернера Народне банке Србије 28. јул 2010. Одлука PDF , DOC
Пословник Народне скупштине 28. јул 2010. Пословник PDF , DOC
Одлука о избору члана Високог савета судства 28. јул 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне надлежности 28. јул 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору гувернера Народне банке Србије 28. јул 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању заменика генералног секретара Народне скупштине Републике Србије 28. јул 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Савета гувернера Народне банке Србије 28. јул 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о наставку активности Републике Србије у одбрани суверенитета и територијалног интегритета Републике Србије 26. јул 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судије Уставног суда 1. јул 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2010. години 29. јун 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2010. години 29. јун 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине у међународним парламентарним институцијама 26. мај 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 26. мај 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 26. мај 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Повереника за заштиту равноправности 5. мај 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине 5. мај 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању старе и ретке књиге од изузетног значаја 5. мај 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о образовању Радне групе за израду предлога закона ... по пријавама о нестанку новорођене деце из породилишта 5. мај 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине 5. мај 2010. Одлука PDF , DOC
Декларација Народне скупштине Републике Србије о осуди злочина у Сребреници 31. март 2010. Декларација PDF , DOC
Одлука о разрешењу функције члана Здравственог савета Републике Србије 23. март 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине 23. март 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 23. март 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета Републичке радиодифузне агенције 23. март 2010. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности судије Уставног суда 29. децембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности 29. децембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне надлежности 29. децембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности 29. децембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности јавног тужиоца 29. децембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 29. децембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу јавног тужиоца 29. децембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Републичке радиодифузне агенције 29. децембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког завода за здравствено осигурање за 2010.годину 21. децембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2010.годину 21. децембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2010.годину 21. децембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Програмског одбора Радиодифузне установе Србије 11. децембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 11. децембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета Републичке радиодифузне агенције 11. децембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Тужилаца у Тужилаштва посебне надлежности 30. новембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Републичког јавног тужиоца 30. новембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Врховног касационог суда 30. новембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Јавних тужилаца у Виша јавна тужилаштва 30. новембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Јавних тужилаца за Апелациона јавна тужилаштва 30. новембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању претходне сагласности на Предлог Статута Аутономне Покрајине Војводине 30. новембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Јавних тужилаца у Основна јавна тужилаштва 30. новембар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Републичке агенције за поштанске услуге 26. октобар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 26. октобар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана првог састава Савета судства 26. октобар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности 26. октобар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о усвајању Стратегије одбране Републике Србије 26. октобар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности 26. октобар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о усвајању Стратегије националне безбедности Републике Србије 26. октобар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности 26. октобар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу и именовању председника, чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 8. јул 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о учешћу професионалних припадника санитетске службе Министарства одбране и Војске Србије... 9. јун 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета Републичке радиодифузне агенције 29. мај 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Одбора Агенције за борбу против корупције 29. мај 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности 29. мај 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности заменика јавног тужиоца 29. мај 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности заменика јавног тужиоца 13. мај 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности јавног тужиоца 13. мај 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности 13. мај 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности 13. мај 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана првог састава Високог савета судства 13. мај 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу судијске дужности 13. мај 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу судијске дужности 13. мај 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за ПИО за 2009. годину 29. април 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2009. г. 29. април 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана РЗЗО за 2009. годину 29. април 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Првог састава Државног већа тужилаца 30. март 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Првог састава Високог саавета судства 30. март 2009. Одлука HTM , DOC
Одлука о избору председника Националног просветног савеза 26. март 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Савета Народне банке Србије 26. март 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Националног просветног савета 18. март 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Одбора Агенције за борбу против корупције 18. март 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу члана Националног просветног савета 18. март 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Здравственог савета Србије 18. март 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности 18. март 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу председника Националног просветног савета 18. март 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције члану Савета Државне ревизорске институције 18. март 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу судијске дужности 18. март 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета Државне ревизорске институције 18. март 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу члана Националног просветног савета 18. март 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Пословника Народне скупштине Републике Србије 17. фебруар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 2. фебруар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 2. фебруар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Пословник Државне ревизорске институције 23. јануар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на акта Повереника за информације од јавног значаја 23. јануар 2009. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког завода за здравствено осигурање за 2009.годину 29. децембар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2009. годину 29. децембар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2009.годину 29. децембар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности 29. децембар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности заменика јавног тужиоца 29. децембар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 29. децембар 2008. Одлука PDF , DOC
Други међупарламентарни састанак Београд 25-26. новембар заједничко саопштење председавајућих делегација 26. новембар 2008. Извештај PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности 5. новембар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности 5. новембар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 5. новембар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Националне службе за запошљавање... 4. новембар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за ПИО за 2008. годину 4. новембар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког завода за здравствено осигурање... 4. новембар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 23. октобар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку дужности председника суда 7. октобар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу судијске дужности 7. октобар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика Заштитника грађана 7. октобар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције члану Савета Народне банке Србије 7. октобар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку јавнотужилачке дужности 7. октобар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању заменика секретара Народне скупштине Републике Србије 7. октобар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Народне банке Србије 7. октобар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу заменика Републичког јавног тужиоца 7. октобар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу јавног тужиоца 7. октобар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу дужности председника суда 7. октобар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку судијске дужности 7. октобар 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Владе 7. јул 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Одбора Народне скупштине Републике Србије 4. јул 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању секретара Народне скупштине Републике Србије 4. јул 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору потпредседника Народне скупштине Републике Србије 4. јул 2008. Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Народне скупштине Републике Србије 4. јул 2008. Одлука PDF , DOC