Донета акта

Назив Датум Службени гласник Врста акта Преузми
Одлука о престанку функције члана Фискалног савета 26. новембар 2020. 144/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 26. новембар 2020. 144/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 26. новембар 2020. 144/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 26. новембар 2020. 144/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 26. новембар 2020. 144/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 26. новембар 2020. 144/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 26. новембар 2020. 144/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Повереника за заштиту равноправности 26. новембар 2020. 144/20 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2020. годину 12. новембар 2020. 135/20 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2020. годину 12. новембар 2020. 135/20 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020. годину 12. новембар 2020. 135/20 Одлука PDF , DOC
Одлукa о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2020. годину 12. новембар 2020. 135/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Владе 28. октобар 2020. 130/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању заменика генералног секретара Народне скупштине Републике Србије 24. октобар 2020. 127/20 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о престанку функције и именовању у Републичку изборну комисију 24. октобар 2020. 127/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 22. октобар 2020. 125/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању генералног секретара Народне скупштине 22. октобар 2020. 125/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о броју и избору потпредседника Народне скупштине 22. октобар 2020. 125/20 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Народне скупштине 22. октобар 2020. 125/20 Одлука PDF , DOC