Донета акта

Назив Датум Службени гласник Врста акта Преузми
Oдлукa о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору заменика јавног тужиоца 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о избору заменика јавног тужиоца 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о престанку функције председника Вишег суда у Београду 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Прекршајног суда у Нишу 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Трећег основног суда у Београду 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 9. новембар 2018. 86/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 26. октобар 2018. 81/18 Одлука PDF , DOC
Oдлукa о давању сагласности на Oдлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Основног суда у Сомбору 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 12. октобар 2018. 76/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину 29. септембар 2018. 73/18 Одлука PDF , DOC
Одлуку о избору вицегувернера Народне банке Србије 25. септембар 2018. 71/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 24. јул 2018. 57/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 24. јул 2018. 57/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Неготину 24. јул 2018. 57/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција 24. јул 2018. 57/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 24. јул 2018. 57/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 24. јул 2018. 57/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије. 28. јун 2018. 50/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору гувернера Народне банке Србије 15. јун 2018. 46/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору вицегувернера Народне банке Србије 15. јун 2018. 46/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Одбора Агенције за борбу против корупције 15. јун 2018. 46/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 15. јун 2018. 46/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 8. јун 2018. 44/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору министра финансија 29. мај 2018. 40/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом 25. мај 2018. 39/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о образовању Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом 18. мај 2018. 38/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2018. годину 18. мај 2018. 38/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 18. мај 2018. 38/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 18. мај 2018. 38/18 Одлука PDF , DOC
Одлука o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 27. април 2018. 31/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2018. години 27. април 2018. 31/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2018. години 27. април 2018. 31/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Савета Државне ревизорске институције 19. април 2018. 30/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Комисије за хартије од вредности 19. април 2018. 30/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о организацији и раду службе Народне скупштине 19. април 2018. 30/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 19. април 2018. 30/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 5. април 2018. 26/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Основног суда у Новом Пазару 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Привредног суда у Лесковцу 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Основног суда у Новом Саду 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Прекршајног апелационог суда 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и чланова Савета Агенције за енергетику Републике Србије 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције члана Комисије за хартије од вредности 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору директора Управе за надзор над финансијским институцијама 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Савета гувернера Народне банке Србије 22. март 2018. 23/18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 9. март 2018. 18-18 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 9. март 2018. 18-18 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу генералног секретара Народне скупштине 9. март 2018. 18-18 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2017. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Аутентично тумачење одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15 и 106/16 – аутентично тумачење) 14. децембар 2017. 113/17 Аутентично тумачење PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2018. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2017. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину 14. децембар 2017. 113/17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 22. новембар 2017. 104-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 8. новембар 2017. 100-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 8. новембар 2017. 100-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 8. новембар 2017. 100-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 8. новембар 2017. 100-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 8. новембар 2017. 100-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени и допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 17. октобар 2017. 94-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Заштитника грађана 20. јул 2017. 70-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Фискалног савета 20. јул 2017. 70-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Одбора Агенције за борбу против корупције 20. јул 2017. 70-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору Владе 29. јун 2017. 64-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о Националном програму јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године 29. мај 2017. 53-17 Одлука PDF , DOC
Одлукао изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 23. мај 2017. 51-17 Одлука PDF , DOC
Одлука o изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 23. мај 2017. 51-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Аутентично тумачење одредбе члана 82. став 1. тачка 2) Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС и 96/15) 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Мионици 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ваљеву 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сомбору 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Руми 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Куршумлији 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Неготину 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Деспотовцу 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Алексинцу 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зајечару 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Великој Плани 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Старој Пазови 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врбасу 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Младеновцу 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пироту 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору на функцију Тужиоца за ратне злочине 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника судова 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Високог савета судства 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Чачку 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Привредног апелационог суда 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције члана Високог савета судства из реда професора правног факултета 15. мај 2017. 47-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 21. април 2017. 38-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 21. април 2017. 38-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 21. април 2017. 38-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције Заштитника грађана 21. април 2017. 38-17 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Одбора Агенције за борбу против корупције 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета Комисије за заштиту конкуренције 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору два члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Трстенику 27. децембар 2016. 106-16 Одлука PDF , DOC
Аутентично тумачење одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, број 106/15) 27. децембар 2016. 106-16 Аутентично тумачење PDF , DOC
Аутентично тумачење одредаба члана 1, члана 5. став 1. и члана 53. ст. 1. и 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 – СУС, 20/09 и 55/13 – УС) 27. децембар 2016. 106-16 Аутентично тумачење PDF , DOC
Листа кандидата за судије Уставног суда које именује председник Републике 16. децембар 2016. Листа PDF , DOC
Одлука о избору судија Уставног суда 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Привредног суда у Београду 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Основног суда у Крушевцу 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о престанку функције председника Прекршајног суда у Лозници 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 16. децембар 2016. 101-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2017. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2017. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2016. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2016. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину 10. децембар 2016. 99-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника и чланова Комисије за хартије од вредности 23. новембар 2016. 94-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о усвајању Годишњег плана употребе Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама у 2016. години 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним операцијама у 2016. години 10. новембар 2016. 91-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 21. октобар 2016. 86-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 21. октобар 2016. 86-16 Одлука PDF , DOC
Аутентично тумачење одредбе члана 6. Закона о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Привредног друштва за производњу и прераду челика Железара Смедерево д.о.о. Смедерево („Службени гласник РС”, број 15/16) 14. октобар 2016. 85-16 Аутентично тумачење PDF , DOC
Одлука о избору чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије 14. октобар 2016. 85-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору заменика јавног тужиоца 7. октобар 2016. 82-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије 12. август 2016. 69-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 12. август 2016. 69-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 12. август 2016. 69-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама 12. август 2016. 69-16 Одлука PDF , DOC
Одлукa о избору Владе 11. август 2016. 68-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 22. јун 2016. 58-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о именовању генералног секретара Народне скупштине 6. јун 2016. 52-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о броју и избору потпредседника Народне скупштине 6. јун 2016. 52-16 Одлука PDF , DOC
Одлука о избору председника Народне скупштине 6. јун 2016. 52-16 Одлука PDF , DOC