Одбор за финансије

 • Четвртак, 17. септембар 2009.

  Тридесет пета седница Одбора за финансије

  Чланови Одбора за финансије су, на седници одржаној 17. септембра, разматрали Предлог финансијског плана Државне ревизорске институције за 2010. годину, Извештај Министарства финансија о извршењу буџета Републике Србије за период јануар-јун 2009. године, Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2008. годину, Извештај Народне банке Србије о пословању и резултатима рада и о монетарној политици за 2008. годину, Годишњи рачун Народне банке Србије за 2008. годину и Извештај о раду Агенције за осигурање депозита за 2008. годину.

 • Четвртак, 10. септембар 2009.

  Тридесет четврта седница Одбора за финансије

  Чланови Одбора за финансије су, на седници од 10. септембра, разматрали више представки упућених Одбору.

 • Среда, 22. јул 2009.

  Тридесет трећа седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је, на седници од 22. јула, размaтрaо у начелу и у појединостима Предлог закона о задуживању Републике Србије код Alfa Bank Srbija а.

 • Среда, 15. јул 2009.

  Тридесет друга седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је на седници од 15. јула размaтрaо у појединостима Предлог закона о буџетском систему, Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама и Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист „Marfin Bank“ а.

 • Понедељак, 13. јул 2009.

  Тридесет прва седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је на седници од 13. јула размaтрaо у начелу Предлог закона о буџетском систему, Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама и Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист „Marfin Bank“ а.

 • Среда, 17. јун 2009.

  Тридесета седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је на седници од 17. јуна размaтрaо у појединостима предлоге закона о обавезном осигурању у саобраћају, о контроли државне помоћи и о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима.

 • Уторак, 9. јун 2009.

  Двадесет девета седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је на седници одржаној 9. јуна размaтрaо у начелу Предлог закона о обавезном осигурању у саобраћају, који је понела Влада Републике Србије.

 • Понедељак, 1. јун 2009.

  Двадесет осма седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је на седници одржаној 1. јуна размaтрaо у начелу Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист „Societe Generale“, Париз, Француска, по задужењу Јавног предузећа „Путеви Србије“, Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Unikredit bank Srbija AD Београд по задужењу Јавног предузећа „Путеви Србије“ и Предлог закона о изменама Закона о порезу на доходак грађана, које је поднела Влада Републике Србије.

 • Четвртак, 14. мај 2009.

  Двадесет седма седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је на седници од 14. маја размaтрaо у начелу Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине Шпаније о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и имовину, које је поднела Влада Републике Србије и Извештај о раду Државне ревизорске институције за период 1. јануар – 31. децембар 2008. године.

 • Четвртак, 30. април 2009.

  Двадесет шеста седница Одбора за финансије

  Одбор за финансије је на седници од 30. априла размaтрaо Извештај о контроли финансијских извештаја политичких странака за редован рад за 2007. годину.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Будите у току