Јавна слушања

Одбор може да организује јавно слушање ради прибављања информација, односно стручних мишљења о предлогу акта који је у скупштинској процедури, разјашњења појединих решења из предложеног или важећег акта, разјашњења питања значајних за припрему предлога акта, или другог питања које је у надлежности одбора, као и ради праћења спровођења и примене закона, односно остваривања контролне функције Народне скупштине. Поступак организовања јавног слушања уређен је Пословником Народне скупштине.

Пословник Народне скупштине, чл. 83. и 84.


Јавна слушања - извештаји

Одржано јавно слушање на тему „Спровођење циљева одрживог развоја: улога Народне скупштине“

Среда, 8. новембар 2017. |

У организацији Одбора за спољне послове, у Дому Народне скупштине, одржано је јавно слушање на тему „Спровођење циљева одрживог развоја: улога Народне скупштине“. Јавно слушање организовано је у сарадњи са Фокус групом за развој механизама процеса имплементације Циљева одрживог развоја Народне скупштине и Програма за развој Уједињених нација (UNDP).

Погледајте сва јавна слушања

Јавна слушања се организују и ова подстрана је израђена уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.
Ставови и садржај на овој подстрани не представљају нужно становиште УНДП и СДЦ.