Седнице одбора ван седишта Народне скупштине

Суботица

Среда, 18. јул 2018.

52. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Чланови Одбора одржали су 18. јула 2018. године, 52. седницу ван седишта у Суботици, на којој су размотрили Извештај о спроведеној ревизији Града Суботице и ефеката спроведених препорука ДРИ, питање превенције корупције на локалном нивоу, Извештај Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције о разматрању секторских извештаја Државне ревизорске институције, са предлогом закључака и усвојили закључке поводом разматрања секторских извештаја Државне ревизорске институције.


18. јул 2018. 52. седница Одбора за финансије, републичи буџет и контролу трошења јавних средстава

18. јул 2018. 52. седница Одбора за финансије, републичи буџет и контролу трошења јавних средстава

Седници су присуствовали градоначелник Суботице Богдан Лабан, начелник Северно-бачког округа Драги Вучковић, председник Државне ревизорске институције Душко Пејовић, као и представнице Агенције за борбу против корупције Маријана Обрадовић, помоћница директора у Сектору за превенцију и Зорана Кепник Хинић и Алмира Медуњанин.

Градоначелник Суботице Богдан Лабан истакао је у обраћању члановима Одбора да је за Суботицу важно што је била у прилици да буде домаћин недавно одржаној седници Владе Републике Србије, као и овој седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине, што говори о опредељености носилаца власти да свој рад учине видљивијим за све грађане Србије. Он је навео и да Суботица представља добар пример употребе јавних финансија, као и да је стабилизовала пословање свог јавног сектора, реализовала инфраструктурне пројекте и привукла директне стране инвестиције.

Извештај о спроведеној ревизији Града Суботице и ефеката спроведених препорука ДРИ представио је председник Савета ДРИ Душко Пејовић, који је истакао да је Суботица, након ревизије, добила у фебруару 2017. године одазивни извештај о поступању за отклањање недостатака из првог извештаја, као и да је све недостатке отклонила у року. Неправилности на које је ДРИ указала у финансијским извештајима односе се на погрешну економску класификацију, погрешну организациону класификацију и попис и евиденцију имовине, навео је Пејовић. Он је додао да ће убудуће ДРИ ревидирати све инвестиције у свим локалним самоуправама које су започете, а годинама нису завршене. Што се тиче неправилности пословања, што је на локалу проблем уопште, Пејовић је истакао да је уочена неправилност преузетих обавеза за плате и порезе и доприносе за плате на терет послодавца, пренетих обавеза и извршених расхода без правног основа, пренетих обавеза у односу на пренету апропријацију, расходе који су супротни прописима из области јавних набавки и преузетих обавеза без спроведеног обавезног јавног конкурса. Пејовић је додао и да је укупан износ неправилности у износу од преко 474 милиона динара.

Говорећи о самом раду ДРИ, председник Савета је навео и да је у 2017.години ДРИ изрекла 2.518 препорука, од којих је спроведено 1.566 или 62 одсто, док само 126 или 5 одсто није спроведено. Такође, до сада ДРИ није имала контролу свога рада кроз механизам колегијалног прегледа, који спроводи СИГМА, те се очекује да ће се та контрола спровести следеће године, закључио је Пејовић.

О превенцији корупције на локалном нивоу говориле су представнице Агенције за борбу против корупције које су истакле два основна механизма антикорупцијских јавних политика на локалу, а то су израда локалних антикорупцијских планова, што предвиђа и Акциони план за Поглавље 23 – јачање антикорупцијских механизама на локалном нивоу, као и локални планови интегритета. Представнице Агенције су представиле резултате рада Агенције за 2017.годину, које је Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава размотрио и прихватио на претходној седници.

У току седнице, Пододбор за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције одржао је своју Трећу седницу, на којој су размотрени секторски извештаји ДРИ за претходну годину, а које су представили овлашћени државни ревизори.

На овој седници, којом је председавао члан Пододбора и заменик председнице Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Милан Лапчевић размотрени су извештаји сектора за ревизију буџета и буџетских фондова Републике Србије, за ревизију организација обавезног социјалног осигурања, за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава, за ревизију буџета локалних власти, за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешће у капиталу или у управљању корисник јавних средстава и за ревизију сврсисходности пословања.

Након расправе чланови Пододбора поднели су Одбору Извештај о разматрању извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције о разматрању секторских извештаја Државне ревизорске институције, са предлогом закључака.

У наставку рада, чланови Одбора прихватили су Извештај Пододбора и усвојили закључке поводом разматрања секторских извештаја Државне ревизорске институције.

Ова седница Одбора одржана у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине, друга фаза“, који спроводе Програм Уједињених нација за развој (УНДП) и Народна скупштина Републике Србије, а финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ).

Седници је председавала председница Одбора др Александра Томић, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора: Зоран Бојанић, Соња Влаховић, Горан Ковачевић, Оливера Пешић, Србислав Филиповић, Милан Лапчевић, Иван Манојловић, Миљан Дамјановић, др Милорад Мијатовић, Снежана Б.Петровић, Војислав Вујић и Золтан Пек, као и народни посланици који нису чланови Одбора Томислав Жигманов, Милимир Вујадиновић и др Десанка Репац.


Видео (1)

Среда, 18. јул 2018. | 52. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 18.07.2018.

Суботица: Фото галерија

Остале седнице овог одбора

Петак, 17. децембар 2021. 56. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Врање Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 14. септембар 2021. 42. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Врњачка Бања Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 15. јун 2021. 33. седницa Oдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Аранђеловац Има фотографија Има видео снимака
Понедељак, 5. април 2021. 27. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Сремска Митровица Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 22. децембар 2020. 16. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Врдник Има фотографија
Понедељак, 21. децембар 2020. 15. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Нови Сад Има фотографија Има видео снимака
Четвртак, 3. децембар 2020. Осма седницa Oдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Београд Има фотографија Има видео снимака
Среда, 18. новембар 2020. Шеста седницa Oдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Београд Има фотографија Има видео снимака
Петак, 1. новембар 2019. 91. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Чачак Има фотографија Има видео снимака
Петак, 6. септембар 2019. 84. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Зрењанин Има фотографија Има видео снимака
Петак, 31. мај 2019. 76. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Крушевац Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 18. септембар 2018. 55. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Лесковац Има фотографија Има видео снимака
Среда, 30. август 2017. 27. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Нови Сад Има фотографија Има видео снимака
Четвртак, 17. септембар 2015. 62. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Београд Има фотографија Има видео снимака

Обратите се одбору Народне скупштине

Попуните формулар и пошаљите поруку

Уколико желите да се обратите неком од одобра Hародне скупштине, попуните формулар приказан испод са неопходним подацима и кликните на дугме Пошаљи.

**Од три понуђена контакта (телефон, адреса и e-mail адреса) обавезно је попунити барем један.

Порука може имати максимално 1000 карактера.

Поља обележена звездицом (*) су неопходна да бисте послали формулар.

Седнице одбора ван седишта Народне скупштине се организују и ова подстрана је израђена уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.
Ставови и садржај на овој подстрани не представљају нужно становиште УНДП и СДЦ.