Седнице одбора ван седишта Народне скупштине

Београд

Четвртак, 3. децембар 2020.

Осма седницa Oдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, одржао је 3. децембра седницу ван седишта Народне скупштине, у хотелу Метропол у Београду, на којој је представљен Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Ниша за 2019. годину.


3. децембар 2020. Осма седницa Oдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

3. децембар 2020. Осма седницa Oдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Седници су, поред чланова и заменика чланова Одбора, присуствовали и председник Савета Државне ревизорске институције (ДРИ) др Душко Пејовић са сасрадницима и представници Града Ниша.

Председник Савета ДРИ др Душко Пејовић је навео да је извршена ревизија приложених финансијских извештаја Града Ниша за 2019. годину, и да је оцењено да су припремљени у складу са законом и прописима, али да су утврђене одређене неправилности због којих није било могуће да ДРИ да позитивно мишљење, већ је дато мишљење са резервом. Пејовић је детаљно указао на шта је ДРИ скренула пажњу, као и на дате препоруке. Утврђене неправилности су разврстане по приоритетима, односно редоследу по којем треба да буду отклоњене, навео је председник Савета ДРИ и изразио очекивање да ће у одазивном извештају Град Ниш отклонити неправилности првог приоритета, које је могуће у року од 90 дана исправити.

У наставку, одржана је седница Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ, на којој су размотрени секторски извештаји Државне ревизорске институције – Сектор број 2 и Сектор број 4. Након разматрања, Одбор је на предлог Пододбора прихватио наведене секторске извештаје, као и то да се продлози закључака поводом разматрања тих извештаја утврде на некој од наредних седница Одбора.

У наставку седнице, председник Савета ДРИ представио је Извештај о ревизији завршног рачуна буџета Републике Србије за 2019. годину. У оквиру ове ревизије, обухваћени су финансијски извештаји 26 субјекта ревизије, од чега је 17 директних буџетских корисника и девет индиректних, навео је Пејовић. Од тог броја, изражено је 13 позитивних мишљења и 13 мишљења са резервом, навео је др Душко Пејовић и додао да није било негативних оцена, ни уздржавања од давања оцена. Члановима Одбора детаљно је представио налазе, препоруке и мере предузете у поступку ревизије, истичући да је дато укупно 110 препорука. И у овом случају, изразио је очекивање да ће у одазивном извештају бити отклоњене неправилности које је могуће у року од 90 дана исправити.

Седници је председавала председница Одбора др Александра Томић, а присуствовали су чланови и заменици чланова Одбора: Виктор Јевтовић, Зоран Бојанић, Душко Тарбук, Оливера Пешић, Ана Белоица, Горан Ковачевић, Светлана Милијић, Братимир Васиљевић, Зоран Томић, Ана Чарапић, Угљеша Марковић, Радован Тврдишић, Војислав Вујић и др Милорад Мијатовић.

Седнице одбора ван седишта Народне скупштине одржавају се уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.


Видео (1)

Четвртак, 3. децембар 2020. | Осма седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава 03.12.2020.

Београд: Фото галерија

Остале седнице овог одбора

Среда, 18. октобар 2023. 37. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Зајечар Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 17. октобар 2023. 36. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Доњи Милановац Има фотографија Има видео снимака
Субота, 15. јул 2023. 26. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Голубац Има фотографија Има видео снимака
Среда, 28. децембар 2022. 13. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Сомбор Има фотографија Има видео снимака
Петак, 17. децембар 2021. 56. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Врање Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 14. септембар 2021. 42. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Врњачка Бања Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 15. јун 2021. 33. седницa Oдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Аранђеловац Има фотографија Има видео снимака
Понедељак, 5. април 2021. 27. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Сремска Митровица Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 22. децембар 2020. 16. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Врдник Има фотографија
Понедељак, 21. децембар 2020. 15. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Нови Сад Има фотографија Има видео снимака
Среда, 18. новембар 2020. Шеста седницa Oдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Београд Има фотографија Има видео снимака
Петак, 1. новембар 2019. 91. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Чачак Има фотографија Има видео снимака
Петак, 6. септембар 2019. 84. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Зрењанин Има фотографија Има видео снимака
Петак, 31. мај 2019. 76. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Крушевац Има фотографија Има видео снимака
Уторак, 18. септембар 2018. 55. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Лесковац Има фотографија Има видео снимака
Среда, 18. јул 2018. 52. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Суботица Има фотографија Има видео снимака
Среда, 30. август 2017. 27. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Нови Сад Има фотографија Има видео снимака
Четвртак, 17. септембар 2015. 62. седница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Београд Има фотографија Има видео снимака

Обратите се одбору Народне скупштине

Попуните формулар и пошаљите поруку

Уколико желите да се обратите неком од одобра Hародне скупштине, попуните формулар приказан испод са неопходним подацима и кликните на дугме Пошаљи.

**Од три понуђена контакта (телефон, адреса и e-mail адреса) обавезно је попунити барем један.

Порука може имати максимално 1000 карактера.

Поља обележена звездицом (*) су неопходна да бисте послали формулар.

Седнице одбора ван седишта Народне скупштине се организују и ова подстрана је израђена уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.
Ставови и садржај на овој подстрани не представљају нужно становиште УНДП и СДЦ.