6. јул 2021. Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву

6. јул 2021. Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву

Уторак, 6. јул 2021.

Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву

Председник Народне скупштине Републике Србије Ивица Дачића сазвао је Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву за уторак, 6. јул 2021. године, са почетком у 10.00 часова.


Пре утврђивања дневног реда седнице, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици проф. др Јахја Фехратовић, Елвира Ковач, Ђорђе Милићевић и Александар Марковић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Председник Народне скупштине Ивица Дачић поздравио је представнике Српског националног савета у Републици Северна Македонија, који су пратили део седнице са галерије велике сале.
Дневни ред седнице одређен је у захтеву 226 народних посланика:

 1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити природе, који је поднела Влада (писаним путем, 23. јуна 2021. године, народни посланик др Александар Мартиновић обавестио је Народну скупштину да се повлачи 1. тачка - Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити природе);
 2. Предлог закона о потврђивању Споразума о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, Заједничке декларације у вези са трилатералним приступом правилима о пореклу и Заједничке декларације о вези између Протокола о Ирској/Северној Ирској и Споразума о партнерству, трговини и сарадњи, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту бр. CRS 1020 01 Y између Француске агенције за развој и Републике Србије за реализацију Програма урбане средине отпорне на климатске промене, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту бр. ЦРС 1015 02 Д између Француске агенције за развој и Републике Србије за Пројекат модернизације железничког сектора у Србији Фаза 1, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Програмски зајам за развојне политике за ефикасност јавног сектора и зелени опоравак) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине применом вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације железничког сектора у Србији применом вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Гасни интерконектор Ниш - Димитровград - Бугарска (граница) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредитном аранжману бр. 0020008959 који се односи на необезбеђени зајам до износа од 431.685.732,79 евра уз гаранцију UKEF у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије“ д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате-Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и J.P. MORGAN AG као Агента и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Аранжера и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитног зајмодавца, који је поднела Влада;
 10. Предлог одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства и
 11. Предлог одлуке о престанку функције председника Прекршајног суда у Зрењанину, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу.
Председник Народне скупштине Ивица Дачић обавестио је народне посланике да је писаним путем, 23. јуна 2021. године, народни посланик др Александар Мартиновић обавестио Народну скупштину да се повлачи 1. тачка - Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити природе са дневног реда седнице.

У наставку рада, Народна скупштина усвојила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички јединствени претрес о тачкама од 2. до 9. и заједнички јединствени претрес о тачкама 10. и 11. дневног реда седнице.

Предлоге закона од 2. до 9. дневног реда седнице, народним посланицима образложили су министар финансија Синиша Мали и министарка трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић.

Народна скупштина започела је и до краја дана закључила заједнички јединствени претрес о тачкама од 2. до 9. дневног реда седнице.

У току рада, Народна скупштина је, на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала престанак мандата народној посланици Маји Грбић, пре истека времена на који је изабрана, даном подношења оставке.

Другог дана рада, 7. јула, Народна скупштина започела је заједнички јединствени претрес о тачкама 10. и 11. дневног реда седнице, односно о Предлогу одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства и о Предлогу одлуке о престанку функције председника Прекршајног суда у Зрењанину, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу.

Предлоге одлука образложили су представници предлагача, заменица председника Високог савета судства Зорана Делибашић и известилац Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Ђорђе Дабић.

У току рада, Народна скупштина је на основу Одлуке Републичке изборне комисије и Извештаја Одбора за административно – буџетска и мандатно –имунитетска питања и сходно члану 27. став 5. Закона о избору народних посланика, констатовала потврђивање мандата народном посланику Душану Марићу, изабраном са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, након чега је народни посланик положио заклетву.

До краја дана, Народна скупштина водила је и завршила заједнички и јединствени претрес о тачкама 10. и 11. дневног реда седнице.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу о свим тачкама дневног реда седнице, потпредседник Народне скупштине др Владимир Орлић, одредио је среду, 7. јул 2021. године, са почетком у 18.00 часова као Дан за гласање о тачкама дневног реда Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 7. јула, Народна скупштина усвојила је Предлог закона о потврђивању Споразума о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, Заједничке декларације у вези са трилатералним приступом правилима о пореклу и Заједничке декларације о вези између Протокола о Ирској/Северној Ирској и Споразума о партнерству, трговини и сарадњи, Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту бр. CRS 1020 01 Y између Француске агенције за развој и Републике Србије за реализацију Програма урбане средине отпорне на климатске промене, Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту бр. ЦРС 1015 02 Д између Француске агенције за развој и Републике Србије за Пројекат модернизације железничког сектора у Србији Фаза 1, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Програмски зајам за развојне политике за ефикасност јавног сектора и зелени опоравак) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине применом вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације железничког сектора у Србији применом вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Гасни интерконектор Ниш - Димитровград - Бугарска (граница) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Предлог закона о потврђивању Уговора о кредитном аранжману бр. 0020008959 који се односи на необезбеђени зајам до износа од 431.685.732,79 евра уз гаранцију UKEF у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије“ д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате-Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и J.P. MORGAN AG као Агента и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Аранжера и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитног зајмодавца.

У Дану за гласање Народна скупштина усвојила је и Предлог одлуке о избору председника судова и Предлог одлуке о престанку функције председника Прекршајног суда у Зрењанину.

Резултати гласања:

2. Предлог закона о потврђивању Споразума о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, Заједничке декларације у вези са трилатералним приступом правилима о пореклу и Заједничке декларације о вези између Протокола о Ирској/Северној Ирској и Споразума о партнерству, трговини и сарадњи

3. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту бр. CRS 1020 01 Y између Француске агенције за развој и Републике Србије за реализацију Програма урбане средине отпорне на климатске промене

4. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредиту бр. ЦРС 1015 02 Д између Француске агенције за развој и Републике Србије за Пројекат модернизације железничког сектора у Србији Фаза 1

5. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Програмски зајам за развојне политике за ефикасност јавног сектора и зелени опоравак) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

6. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине применом вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

7. Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације железничког сектора у Србији применом вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој

8. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Гасни интерконектор Ниш - Димитровград - Бугарска (граница) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке

9. Предлог закона о потврђивању Уговора о кредитном аранжману бр. 0020008959 који се односи на необезбеђени зајам до износа од 431.685.732,79 евра уз гаранцију UKEF у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва "Коридори Србије" д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате-Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и J.P. MORGAN AG као Агента и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Аранжера и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитног зајмодавца

10. Предлог одлуке о избору председника судова

11. Предлог одлуке о престанку функције председника Прекршајног суда у Зрењанину

Пошто је Народна скупштина обавила расправу и одлучивање о тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине Ивица Дачић закључио је Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву.


Видео (8)

Уторак, 6. јул 2021. | Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 06.07.2021.(I)

Уторак, 6. јул 2021. | Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 06.07.2021.(II)

Уторак, 6. јул 2021. | Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 06.07.2021.(III)

Уторак, 6. јул 2021. | Седмо ванредно заседање Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 06.07.2021.(IV)

Среда, 7. јул 2021. | наставак Седмог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Дванаестом сазиву 07.07.2021.(I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 3


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2