22. децембар 2022. Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години

22. децембар 2022. Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години

Четвртак, 22. децембар 2022.

Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години

Председник Народне скупштине др Владимир Орлић сазвао је Четврту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години, за четвртак, 22. децембар 2022. године, са почетком у 9.30 часова.


Пре почетка седнице, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Радомир Лазовић, Усаме Зукорлић, Радмила Васић, Александар Јовановић, Бојана Букумировић, Небојша Новаковић, Ивана Парлић, мр Ненад Томашевић, др Данијела Грујић и Верољуб Матић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку седнице Народна скупштина усвојила је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о допуни Закона о јавним медијским сервисима, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о измени Закона о државним службеницима, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о потврђивању Уговора о изручењу између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о потврђивању Уговора о трансферу осуђених лица између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о потврђивању Уговора о правној и судској сарадњи у грађанским и трговинским стварима између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о потврђивању Уговора о узајамној правној помоћи у кривичним стварима између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Федеративне Републике Бразил о правној помоћи у грађанским стварима, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о потврђивању Другог додатног протокола уз Конвенцију о високотехнолошком криминалу о појачаној сарадњи и откривању електронских доказа, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и спољне трговине Мађарске о запошљавању чланова породица дипломатског, конзуларног и техничког особља, који је поднела Влада;
 11. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2023. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
 12. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2023. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
 13. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2023. годину, који је поднео Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава;
 14. Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
 15. Предлог одлуке о избору председника судова, који је поднео Високи савет судства;
 16. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, који је поднео Високи савет судства;
 17. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ДС;
 18. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, са исправком, који је поднела Посланичка група САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА;
 19. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ“;
 20. Предлог одлуке о измени Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, који је поднео председник Народне скупштине и
 21. Предлог одлуке о изменама Одлуке о саставу сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је поднео председник Народне скупштине.
На предлог председника Народне скупштине др Владимира Орлића, Народна скупштина прихватила је већином гласова народних посланика да се обави заједнички начелни и јединствени претрес о свим тачкама дневног реда седнице.

Народна скупштина је на предлог Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања констатовала престанак мандата, пре истека времена на који су изабрани, народним посланицима Лаву - Григорију Пајкићу и Крсту Јањушевићу.

У преподневном делу рада, Народна скупштина започела је заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 21. дневног реда седнице, које су образлагали овлашћени предствници предлагача, министар државне управе и локалне самоуправе др Александар Мартиновић, министарка правде Маја Поповић, Вукица Кужић и Гордана Вељовић из Високог савета судства, као и представник предлагача Верољуб Арсић и известиоци одбора Оља Петровић и Небојша Бакарец.

У поподневном делу рада Народна скупштина је, на основу Решења Републичке изборне комисије и Извештаја Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, констатовала потврђивање мандата, ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини, народним посланицама Драгани Радиновић и Јелени Миливојевић, изабраних са Изборне листе “АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све”, које су након потврђивања мандата положиле заклетву.

До краја дана, Народна скупштина је водила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 1. до 21. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 23. децембра, Народна скупштина наставила је и завршила заједнички и јединствени претрес о тачкама 1. до 21. дневног реда седнице.

Трећег дана рада, 26. децембра 2022. године, народни посланици започели су претрес у појединостима о Предлогу закона о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис.

До краја дана, Народна скупштина обавила је и расправу у појединостима о поменутом Предлогу закона, као и о Предлогу закона о допуни Закона о јавним медијским сервисима и о Предлогу закона о измени Закона о државним службеницима.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу, у начелу и у појединостима, о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине др Владимир Орлић одредио је понедељак, 26. децембар, са почетком у 21 час, као Дан за гласање о свим тачкама дневног реда Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, Народна скупштина усвојила је Предлог закона о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, Предлог закона о допуни Закона о јавним медијским сервисима, Предлог закона о измени Закона о државним службеницима, као и Предлог закона о потврђивању Уговора о изручењу између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата, Предлог закона о потврђивању Уговора о трансферу осуђених лица између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата, Предлог закона о потврђивању Уговора о правној и судској сарадњи у грађанским и трговинским стварима између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата и Предлог закона о потврђивању Уговора о узајамној правној помоћи у кривичним стварима између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата.

Такође, усвојени су и Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Федеративне Републике Бразил о правној помоћи у грађанским стварима, Предлог закона о потврђивању Другог додатног протокола уз Конвенцију о високотехнолошком криминалу о појачаној сарадњи и откривању електронских доказа и Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и спољне трговине Мађарске о запошљавању чланова породица дипломатског, конзуларног и техничког особља,

Народна скупштина усвојила је и Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2023. годину, Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2023. годину и Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2023. годину,

Већином гласова свих народних посланика, Народна скупштина усвојила је Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца и Предлог одлуке о избору председника судова. Народна скупштина је већином гласова свих народних посланика усвојила и Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију, без два оспорена кандидата, и то Виторије Маџаревић Чичулић за Основни суд у Шапцу и Маријане Јовић за основни суд у Лозници.

Народна скупштина није усвојила Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – ДС. Народна скупштина је усвојила већином гласова свих народних посланика Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, са исправком, који је поднела Посланичка група САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА, Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, који је поднела Посланичка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ“ и Предлог одлуке о измени Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање и Предлог одлуке о изменама Одлуке о саставу сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама.

У Дану за гласање, Народна скупштина одлучивала је и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице, и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис

2. Предлог закона о допуни Закона о јавним медијским сервисима

3. Предлог закона о измени Закона о државним службеницима

4. Предлог закона о потврђивању Уговора о изручењу између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата

5. Предлог закона о потврђивању Уговора о трансферу осуђених лица између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата

6. Предлог закона о потврђивању Уговора о правној и судској сарадњи у грађанским и трговинским стварима између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата

7. Предлог закона о потврђивању Уговора о узајамној правној помоћи у кривичним стварима између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата

8. Предлог закона о потврђивању Уговора између Републике Србије и Федеративне Републике Бразил о правној помоћи у грађанским стварима

9. Предлог закона о потврђивању Другог додатног протокола уз Конвенцију о високотехнолошком криминалу о појачаној сарадњи и откривању електронских доказа

10. Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и спољне трговине Мађарске о запошљавању чланова породица дипломатског, конзуларног и техничког особља

11. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2023. годину

12. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2023. годину

13. Предлог одлуке о давању сагласности на Финансијски план Комисије за хартије од вредности за 2023. годину

14. Предлог одлуке о престанку функције јавног тужиоца

15. Предлог одлуке о избору председника судова

16. Предлог одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију

17. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије (ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - ДС)

18. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, са исправком (САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА)

19. Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије ("АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ")

20. Предлог одлуке о измени Одлуке о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање

21. Предлог одлуке о изменама Одлуке о саставу сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, председник Народне скупштине др Владимир Орлић закључио је Четврту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години.

По завршетку Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години химну Републике Србије извео је квартет мешовитог хора Уметничког ансамбла Министарства одбране „Станислав Бинички“.

По завршетку извођења химне, председник Народне скупштине др Владимир Орлић пожелео је народним посланицима и свим грађанима Србије срећне предстојеће празнике.


Видео (8)

Четвртак, 22. децембар 2022. | Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години 22.12.2022.(I)

Четвртак, 22. децембар 2022. | Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години 22.12.2022.(II)

Четвртак, 22. децембар 2022. | Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години 22.12.2022.(III)

Четвртак, 22. децембар 2022. | Четврта седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години 22.12.2022.(IV)

Петак, 23. децембар 2022. | наставак Четврте седницe Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2022. години 23.12.2022.(I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 3


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30